Barnespråk – et litterært virkemiddel?

Leseaktiviteter har en viktig funksjon i barns språkutvikling, dersom barnelitteraturen tilbyr barna erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk. Å bruke ”barnespråk i utvikling” som et litterært grep, er i så måte skivebom.

Gjennom tiden – til krigen

Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen formidler dramatikk og hverdagserfaringer fra annen verdenskrig på en måte som både tydeliggjør tidsavstanden og engasjerer. Ved hjelp av et vel utprøvd fortellergrep skaper Ingunn Røyset i sin første barneroman både god historieformidling og en god historie.  

Stjerner i siktet?

«Kjære alle barna. Denne gangen vil Kamilla snakke med dere.» Slik innleier redaktør Ole Kristian Årdal det nyaste nummeret av litteraturtidsskriftet Kamilla – eit nummer der fem av bidragsytarane er fødd på 2000-talet. Den ferske redaksjonen satsar denne gongen nemleg på barnelitteratur, men er noveller og dikt skrive av barn om barn nødvendigvis for barn? Og kan tekstane til ni- og tolvåringar vere interessante for andre enn foreldra til dei unge forfattarane?

Oppdatert: 26-1-2015 .