Ord mot ord

Det var bøker over alt, og jeg leste før jeg var fire. Må du lese høyt? Så klart må jeg det, ellers hører jeg ikke hva jeg leser. Så ble det stille. Heldigvis, for det var mange bøker, og jeg deler gjerne et minne. Jeg skal bare komme på et.

Kubbe-kunst

«Kjempekjekt!», «Kan vi sjå den ein gong til?», «Kan me òg gjere sånn som Kubbe?», «Han var jo litt morosam, han der Kubbe» er somme av ei gruppe femåringar sine spontane reaksjonar etter møtet med Kubbe lager skyggeteater.

Oppdatert: 22-4-2015 .