Den gode viljen

Hva er egentlig kreft? er skrevet med de beste intensjoner. Å ta hånd om bokproduksjon med eget forlag er imidlertid en krevende oppgave. Et mer profesjonelt apparat kunne ha hevet boka og åpnet den for andre lesergrupper enn pasienter og pårørende.

Pussig ekko fra 50-tallet

Ingen kan beskylde programleder og rockesanger Alex Rosén for ikke å ha bevart barnet i seg. Den store gutteboka virker derfor som en selvfølgelig del av hans forfatterskap. – Ut på tur, lyder hovedbudskapet, formet som et pussig ekko fra 50-tallet.

Vekten av en bok

Kunstmagi er ikke bare en aktivitets- og kunsthistoriebok for barn. Boken ønsker også å gi tyngde til barnekunst skapt av barn. Likevel henvises lesernes referanser til den voksnes blikk og kunst skapt av voksne.

Oppdatert: .