Arkiv | februar, 2005

Stella

Intenst om en dødssyk venninne Det er kanskje fremfor alt rytmen som er så vellykket i Karin Kinge Lindboes Stella. Fortellingen starter på dødsangstens innpust,