Arkiv | mai, 2008

Lyras Oxford

Mer mørk materie Lyras Oxford er en illustrert liten bok i fantasy-sjangeren. Den består av tre deler, en kort introduksjon, fortellingen ”Lyra og fuglene” og til sist en samling ting med ukjent opphav