Arkiv | januar, 2010

Spelejenta

BILLEDKUNSTERISK BLINKSKUDD, FORSTYRRENDE TEKST Anmeldt av Heidi Sævareid. Spelejenta er et hele, men stiller man tekst og bilde opp mot hverandre, er det teksten man