Arkiv | mars, 2010

Laika

IKKE BARE BARE Å VÆRE EN HUND Storpolitisk spill menneskeliggjort i en hunds skikkelse. Det er nesten ingenting rører oss mer enn historier om dyr …