Arkiv | september, 2013

De skumle sangene

Jeg begynte tidlig å lese, men av barnebøkene jeg leste da jeg var liten, var det få som gjorde virkelig varige inntrykk. Det var likevel én barnebok som hadde en sterk virkning på meg, og som jeg med tiden lærte å like på nye måter, og det var Margrethe Munthes sangbok Kom skal vi synge.

Poetisk forteljing om uvanlege bestevener

Ei bok om venskap, men mest ei forteljing om å finne sin eigen veg i livet utan å bry seg med kva andre seier. Luisa kjenner eit for sterk press frå omgjevnadene om at det er noko unaturleg og upassande i hennar venskap med ei ugle. Ho legg derfor ut på ei reise som gir ho nye opplevingar og erfaringar, men som til sist gjer at ho blir einsam og saknar Ugla. Då er det greitt at alt er ved det same når ho returnerer til treet der den trufaste Ugla bur.