Arkiv | november, 2013

Fotballbøker – om å beundre, beherske og bekymre seg

«Fotballbøker» er en rommelig sekkekategori som både omfatter heltedyrkning, dagdrømmer, saklige instruksjonsbøker og skrått humoristiske bøker om miniputtlag som er bedre på samhold enn på skåringsevne. Det utgis mange fotballbøker for barn, rettet inn mot ulike aldersgrupper og lesestrategier. Jeg har valgt å samle dem under tre stikkord; helten, laget og nederlaget.  

Byen med trekkspel og roser

Eg leitar i bokhylla til niesa mi som går i førsteklasse, ser i den øvste hylla, der dei mest sletne bøkene står, nokre manglar ryggar, nokre er teipa. Eg finn Ruffen, Ruffen og den flyvende hollender, tar boka ut og opnar ho. Der står namnet mitt skriven i raudt.