Arkiv | november, 2013

Ikke si det til noen!

De tre bøkene tematiserer en av de mest tabubelagte kriminelle handlinger som finnes, nemlig å bli voldtatt av en man kjenner. Romanene har mange fellestrekk, blant annet det at alle ofrene ønsket å holde gjerningen hemmelig. De er forskjellige med hensyn til hva som gjør at tausheten brytes, og hvilke konsekvenser det får for personene som er involvert.