Arkiv | juni, 2014

Didaktisk allalderpekebok

Med Anna Fiskes Alle har en bakside foran meg på kritikerbordet, er spørsmålet hvem denne boken er laget for og hvilken historie om kroppen den forteller? (Subsidiært: Hvilken historie forteller den ikke?) Med barnesangen «Noen barn er brune som et nystekt brød» surrende i hodet, vil jeg forsøke å besvare disse spørsmålene, som synes helt essensielle for bedømmelsen av boken.

Barndommens redning

Jeg skal ikke prøve å lyge på meg en vond og vanskelig barndom. Men noen forhold i min tidlige oppvekst gjorde at jeg kanskje trengte litt mer trøst enn mine jevnaldrende. Der var det Boken i mitt barneliv kom inn. Nesten jevngamle er vi, også. Mens jeg utkom i 1948, kom Lillebrors viser året etter.