Arkiv | juni, 2015

Mer enn et eventyr

«Luffelort, din luffelort! brølte han og truet med labbene.» Isbjørnen Brummelabb hadde nok en gang mislykkes i sitt forsøk på å gjøre Snorre Sel til middag. Det spilte ingen rolle at jeg hadde hørt farfar lese avsnittet høyt hundre ganger før. Jeg lo så jeg ristet. Jeg lo av det tøysete skjellsordet og jeg lo av lettelse over at det gikk bra også denne gangen.

Sympatisk og skikkelig om livet med glemmesyken

En bok der ordene og setningene gradvis viskes ut. Det er metaforen som benyttes for å forklare den såkalte «glemmesyken» i forfatter Simon Stranger og illustratør Kristin Berg Johnsens Bestefar på rømmen. En fin tekst som formidler denne triste utviskingsprosessen sett fra barnets perspektiv.

Lite rom for refleksjon?

Programmet som retter seg mot barn og ungdom på Litteraturfestivalen på Lillehammer er ambisiøst i omfang og programmering. Men skal litteratur for barn og unge oppvurderes i status, må «barnelitteraturen» også inn i de voksnes faglige diskusjonsrom.