Arkiv | juni, 2015

Tvetydig tiger

Bokstavene alene strekker ikke til i denne boka. Slik er det også for jenta. D for tiger er en vellykket kunstnerisk framstilling av skrivestrev, samtidig som den også kan romme kritikk av tradisjonell skriveopplæring.