Arkiv | mars, 2016

Liten, men ikke alene

Denne boka er laget for å hjelpe barn som utsettes for overgrep til å si ifra. De kraftfulle illustrasjonene løfter budskapet fram, men boka mangler framdrift og kunstnerisk distanse som kunne gjort den mer virkningsfull.