Arkiv | april, 2016

Mestring – frigjøring – hjemlengsel

Denne livsreisen fra Argentina til Fredrikstad har et overbevisende preg av selvbiografi. Den handler om å bryte ut og frigjøre seg fra sin egen skjebne, og om lengselen etter det man forlot. Den handler om å mestre livet, og finne en sjelelig balanse mellom det Falkeid kaller «Et umulig par»: nomaden og bonden.