Arkiv | februar, 2017

Faget for fantasi

Få arkeologiske funn i Norge stimulerer fantasien mer enn Oseberggraven. Skjelettene tvinger tankene ut av skapet: «De to kvinnene kan ha vært dronninger som styrte sammen», skriver arkeolog Unn Pedersen.