Arkiv | februar, 2018

Noe tunglest ABC-bok

En ABC-bok som vil lære bort litt for mye på en gang. Boka egner seg best som pedagogisk materiale i barnehage og skole, formidlet av en voksen. Som bildebok mangler fortellingen spenningskurver og dramatikk, og den fremstår dermed litt kjedelig.

Et kunstverk å fordype seg i

Stillferdig dialog i kombinasjon med utbredt symbolbruk, veksling mellom avstand og nærhet, detalj og helhet, gir boka kunstnerisk kraft. Til tross for lite ytre handling formidler den sterke følelser: Frykten for å miste selve holdepunktet i livet.