Arkiv | november, 2019

Vendinga utover

Frankfurt: Tendensen i barnelitteraturen dei siste 11 åra har vore forteljingar orientert om subjektet. No rettar merksemda seg utover, mot verdsproblema, seier professor Ines Galling.