Arkiv | desember, 2020

Et imponerende dypdykk

Et forbilledlig stykke arbeid med gode analyser, innsiktsfulle betraktninger og mange slående utviklingstrekk satt inn i relevante sammenhenger. Men et noe spesielt perspektiv snevrer inn feltet mer enn ønskelig.