Forfatter: Astrid Fosvold

Jobber i Oslo kommune, utdanningsetaten, og er fagansvarlig for norskfaget 8–13.