Forfatter: Kristin Linnesholm

Født 1980. Frilans skribent, forlagskonsulent, og redaksjonsmedlem i Leseplaneten. Forfatter-/formidlerutdanningen ved NBI. BA i kunst, medier & kommunikasjon. Mellomfag engelsk språk/litteratur. Emne i klassisk litteratur. Har jobbet i bokhandel, forlag, skole-/ folkebibliotek, og Foreningen !les. Fordypning i horrorfilm og -litteratur.