Forfatter: Elin Anne Labba

Elin Anna Labba är journalist och författare. Hon har arbetat med samiska tidskrifter och varit ledare för det samiska författarcentret Tjállegoahte som arbetar för att främja samisk litteratur. Hon är uppvuxen på svensk sida av Sápmi men bor sedan ett par år tillbaka i Saltdal i Norge. Talar nordsamiska hemma, men skriver mest på svenska. Samiskan har hon till stor del lärt sig genom att läsa poesi och barnböcker, samt genom favoritsysselsättningen - att intervjua. Målsättning i livet: att en dag skriva sina böcker på samiska.