Barnas København og Barnas Roma

Barnas København og Barnas Roma
Cover image

Bildebok/reiseguide
Siri Koch Larsen (tekst) og Lise Larsen Kjelstrup (illus.)
Barnas København
9 oppbrettbare oppslag
ISBN 9788203234484
Aschehoug 2007


Cover image

Laura Manaresi (tekst) og Giovanni Manna (illus.)
Barnas Roma
Originaltittel: Komm mit! Rom für Kinder (2002)
Til norsk ved Siri Koch Larsen og Jan Peter Koch
9 oppbrettbare oppslag
ISBN 8203234437
Aschehoug 2007


Hjelp gjennom reiselabyrinten I boken Some thoughts concerning education (1693) understreker John Locke betydningen av

Hjelp gjennom reiselabyrinten

I boken Some thoughts concerning education (1693) understreker John Locke betydningen av å lære seg geografi så tidlig som mulig. Kunnskap om kart skulle ifølge Locke gi retning for studier i matematikk. Locke satt studiet av geografi og kronologi, det vil si forståelse av tid og tidsrekkefølge, foran studiet av historie. Han begrunnet dette med at uten disse to ville historie være et ubrukelig virvar av fakta. På 1700-tallet fikk Lockes utdannelsestanker betydning for tilrettelegging av bøker, leker og spill for barn og unge og det ble vanlig med både pusle- og terningspill med geografi som tema.

Kart kan fortelle historier. På kart med reiseruter, erobringsoversikter eller slagplasser skrives fortellingene inn. Et kart kan samle hendelser som fant sted på ulike tidspunkt i ett og samme romlige uttrykk. Og mange kjenner kanskje gleden over å følge på kartet de hendelsene man leser om i en fortelling. I litteraturhistorien er det mange eksempler på barnebøker som er utstyrt med kart over handlingens geografiske rom. Joyce Lankester Brisleys bøker om Milly Molly Mandy og Tove Janssons Mummibøker inneholder eksempler på kart over oppdiktete steder, mens Bjørn Sortlands Kunstdetektivserie har kart over kjente storbyer og kunst- og kulturhistoriske områder.

De siste fem, seks årene er det fra ulike forlag kommet ulike typer bøker med geografi og turistreisemål som tema. I serien BokormenFakta har Gyldendal gitt ut bøker om Hellas (av Liv Anne Slagsvold Vedum), Sverige og Danmark (av Dagny Holm). På Damm har Kari Gjæver Pedersen utgitt bøker om Spania, Danmark og Hellas med ”Min reise til …” som felles førsteledd i tittelen. Forlaget Happy Learning har utgitt bøker om Kreta, Tyrkia, Tenerife, Gran Canaria og Mallorca og Mencora (av Wenche Aale Hægermark) med ”Bli med oss til …” som felles førsteledd i tittelen. Siste tilskudd til denne typen fakta-, reisetips- og kulturkunnskapsbøker er Aschehougs serie ”Barnas reiseguider”.

Det varierer i hvor stor grad de ulike seriene skriver inn barneleseren i tekstene. I likhet med oppfordringene som ligger i Damms ”Min reise til …” og Happy Learnings ”Bli med oss til …”, er det på forsidene i Aschehougs serie trykt en sirkelformet illustrasjon med en katt som liksom sprenger seg ut av boken og ordene ”Bli med!”. Dette er en logo vi også finner på originalserien ”Komm mit” fra kunst- og barnebokforlaget Bohem Press.

”Bli med!” oppfordrer til bevegelse og forflytning. Mens det i Happy Learnings bøker innebærer å bli med to barn (søsken eller søskenbarn) fra det aktuelle stedet, er det i Aschehougs serie gjerne dyr (som katten på omslaget) som er tekstens forsiktige, men nysgjerrige reiseleder.

Som det framgår av oversikten ovenfor, er det flere gjengangere blant reisemålene. Først og fremst Hellas som land, eller avgrensete områder som Athen eller Kreta. Det synes nokså klart at valg av sted avgjøres av hva som er populære reisemål. At det blir skrevet stedsspesifikke bøker om feriesteder som Mallorca, Grand Canaria, Tyrkia og Spania, kan kanskje nyansere den utbredte geografiske samlebetegnelsen Syden. Aschehougs serie skiller seg fra de andre utgivelsene ved at den utelukkende tar for seg europeiske storbyer. Foruten de to som omtales i denne teksten, er det utgitt bøker om Athen, Barcelona, London og Paris. Ikke uventet er det byer som er populære reisemål for den norske middelklassens økende langhelg- og storbyturisme. Utvalget følger og opprettholder slik en borgerlig kulturs geografi- eller bykanon. Innholdet i de to meldte bøkene støtter også langt på vei opp om dette. En utfordring til forlagene måtte derfor være å etterlyse reisebøker om byer og land utenfor denne kanon – hva med Moskva, Damaskus, Vietnam eller Venezuela?

Forsidene til Aschehougs serie har tre seriemarkører. Det ene er ”Bli med!”-stempelet, det andre er tittellikheten (Barnas København, Barnas Roma) og det tredje er forlagslogoen der det under det svarte feltet med Aschehoug trykt i hvitt, er et hvitt felt med seriemerkelappen ”Barnas reiseguider” trykt i svart. Et annet fellestrekk ved konseptet er utformingen av guiden. Formatet er 17,5 x 12,5 cm og hvert oppslag kan brettes opp slik at siden blir dobbel så høy. Siden det å lese boken krever mye bretting og folding av sidene, har forlaget valgt å bruke en tykk og slitesterk papirkvalitet. Alle bøkene er skrevet og illustrert av ulike forfattere og illustratører, men en fellesnevner ved utgivelsene er at den norske forfatteren av boken om København, Siri Koch Larsen, har oversatt samtlige av de andre bøkene til norsk.

Siden Aschehougs serie har et mindre format og omfang enn reisebøkene fra de andre forlagene og siden bøkene også konsentrerer seg om én by, finner vi mindre av faste poster som historiske oversikter, land og steders natur- og dyreliv og egne avsnitt eller kapitler om språk og mat. Mens boken om Hellas i BokormenFakta legger vekt på det man kunne kalle leksikalske opplysninger, er boken om Kreta fra Happy Learning opptatt av å skape grunnlag for nærhet, vennskap, kulturforståelse og deltakelse. Bøkene fra Happy Learning framstår som faglitterære sjangerhybrider: her er spill, oppgaver, fakta og fortellinger. Utformingen er kanskje litt overlesset med mange ulike fargebokser og skrifttyper, men boken er helhjertet i sin vilje til å gi leseren mange innganger å nærme seg reisemålet gjennom.

Kart er et avgjørende hjelpemiddel når man skal orientere seg på et nytt sted. Og som i bøkene fra Happy Learning, er kart det første som møter leseren av Aschehougs serie. Mens kartet over Roma brettes opp i et innledningsoppslag om hvordan Roma ble grunnlagt (Romulus og Remus), møter leseren av Københavnguiden alt i første oppslag et kart over byen. De to bykartene er av svært ulik karakter. På Romakartet er ingen gater markert, kun noen grøntområder, elven Tiber og viktige bygninger (tegnet tredimensjonalt). På Københavnkartet er ingen bygninger markert, kun gater, grøntområder, innsjøer og vannveier. Begge kartene er merket med tall som viser til de aktuelle severdigheter som boken skal ta for seg. En interessant forskjell på de to reiseguidene er hvilke severdigheter som omtales i de ulike bøkene. I Roma, som kulturhistorisk selvsagt har en lengre og fyldigere historie enn København, er det historiske byggverk (Colosseum) og steder (Forum Romanum), kirker og palasser som dominerer. I København derimot ligger fokus på underholdning (Tivoli, Bakken, Strøget, Zoo,) slott (Rosenborg og Amalienborg) og populære museer (H.C. Andersen og Guinness World of Record). Kanskje er det lettere å relatere severdigheter i København til stoff som norske barn nokså tidlig blir gjort kjent med, for eksempel gjennom H.C. Andersens eventyr. Københavnguiden har også med hverdagsstoff, som ulike opplysninger om mat, språk og tallsystemet.

Bohem Press er et forlag som vil formidle kunst til barn. Reiseguidene fra ulike europeiske storbyer legger derfor vekt på å formidle sentrale kunstverk man kan få tilgang til i de ulike byene. I Romaguiden er dette blant annet tydelig i omtalen av Kapitol-museene der tilpassete gjengivelser av viktige kunstverk er helt sentrale i illustrasjonene. I Aschehougs egenproduserte bidrag til serien, Barnas København, er dette aspektet ved bøkene sterkt nedtonet til fordel for det man kanskje tror er mer barnevennlige aktiviteter. Det er synd, for også i København er det mange samlinger og steder som kunne stimulere og utfordre nysgjerrige barn. Men siden verken logokatten eller andre mulige reiseledere er å se i de norske illustrasjonene, så er kanskje det nysgjerrige barn ikke like sterkt innskrevet i Københavnguiden. Hvilke barn (og foreldre?) vender den seg da til; konsum- og underholdningbarnet?

Feriesesongen står for tur. Barn og foreldre som skal reise i Europa har altså et variert utvalg reisebøker å velge mellom. Bøker som gjennom kart, fakta, fortellinger og illustrasjoner kan være godt reisefølge når man skal orientere seg fysisk og mentalt i nye omgivelser. Men kanskje kan denne typen bøker også frata barn sjansen til å gå seg vill og oppdage noe på egenhånd. Iblant kan det være noe aldeles uvedkommende for en guidebok som i etter tid står fram som barnets viktigste ferieminne.

Nina Goga