Bøker som grunnlag for fred og toleranse

Internationale Jugendbibliotheks visjon er å bygge broer mellom barn og barnebøker, og å åpne vinduer mot verden.

En god mil utenfor München finnes det et internasjonalt barnelitteraturbibliotek. Dit kan alle med interesse for og glede av barnebøker og forskningslitteratur fra hele verden reise på besøk. Siden 1983 har biblioteket holdt til i Schloss Blutenberg, et gammelt slott fra 1400-tallet. Slottet huser ikke bare bøker og bibliotekarer, men også utstillings- og publikumsansvarlige og fageksperter med særlig ansvar for ulike språkområders barnelitteratur. Det er Ines Galling som har ansvar for nordisk barnelitteratur.

I tillegg til arbeidet med boksamlingen, utstillinger og diverse litteraturaktiviteter for barn og unge, er Internationale Jugendbibliothek (IJB) utgiver av en rekke publikasjoner om barnelitterære emner og ikke minst den årlige katalogen White Ravens (se online databasen) som er en fantastisk ressurs for alle som vil orientere seg i hva som foregår utenfor den nasjonale stuedøren. White Ravens er ikke bare forbundet med en årlig katalog, men også en festival som arrangeres annet hvert år. I 2010 var Maria Parr festivalens gjesteforfatter.

Vinduer mot verden

Den historiske bakgrunnen for IJB er tankevekkende og dagsaktuell. Biblioteket ble åpnet i 1949 av Jella Lepman (1891–1970), også kjent som IBBYs grunnlegger. Lepman, som var født i Stuttgart, flyktet i 1936 til England og siden til USA på grunn av Hitlerregimets jødeforfølgelse. Da hun etter krigen vendte tilbake til Tyskland, ble det klart for henne at arbeidet for en fredelig og tolerant fremtid måtte ta utgangspunkt i barna: «Barn må vise de voksne vei». Lepmans hovedtanke var at ved å la tyske barn få tilgang til bøker fra andre land, kunne bøkene hjelpe barna å se egen og andres fremtid i et nytt lys der empati og toleranse kunne vokse frem. Dette er en visjon IJB, som i dag ledes av direktør Christiane Raabe, fortsatt har – å bygge broer mellom barn og barnebøker og å åpne vinduer mot verden.

vinduslemmer

Ett av vinduene mot verden. Foto: Nina Goga

I første omgang lyktes det Lepman å samle 4000 bøker fra 20 land. Disse ble først gjenstand for en internasjonal utstilling og siden stammen i det som så ble et internasjonalt barnelitteraturbibliotek. I dag er samlingen på mer enn 600.000 bøker på 130 språk og inneholder eksemplarer fra helt tilbake til 1400-tallet. I tillegg til barnebøkene, som enten finnes i et eget barnebokbibliotek tilgjengelig for et allment publikum, eller i IJBs magasin, rommer biblioteket rundt 30.000 bøker i et eget internasjonalt forskningsbibliotek.

Lese- og studieplass

Takket være en raus stipendordning kan forskere, studenter og forfattere på bakgrunn av et tydelig definert prosjekt søke om støtte til studieopphold på bibliotekets lesesal og få tilgang til både barnelitteratur og forskningslitteratur. I løpet av ett år oppholder mellom 15 og 20 stipendiater seg ved IJB. Stipendbudsjettet er en fast sum og antallet stipend avhenger av antall måneder hver enkelt søker ber om eller får innvilget. Frist for å søke stipend er 30. september hvert år.

Jeg har selv nettopp oppholdt meg ved IJB i litt over en måned. På lesesalen har jeg kunnet arbeide konsentrert i stimulerende omgivelser. Kunnskapsrike og hjelpsomme bibliotekarer hadde på forhånd funnet frem mange av bøkene jeg hadde bestilt, og søkte etter enda flere fortsatt etter ankomst. Prosjektet jeg jobbet med dreide seg om fremstillinger av norsk natur i bildebokatlas for barn. Ved IJB fikk jeg tilgang til over 50 atlas. De fleste fra tyske, engelske eller franske forlag. Uten å her gi meg i kast med en lengre artikkel (den håper jeg å publisere i et egnet forskningstidsskrift), kan jeg kort antyde at norsk natur i flertallet av disse atlasene er representert med idylliske Vestlandsfjorder, karikerte fjell fra sør til nord og reinsdyr på Finnmarksvidda.

pult

Fra lesesalen. Foto: Nina Goga

De stimulerende omgivelsene innebærer også kontakt med andre stipendiater. I mitt tilfelle med Yue Wang fra Kina som arbeider på en phd-avhandling om moderne kinesisk fantasy, neurologen José Peña fra Spania som undersøkte visuelle fremstillinger av vitenskapsmenn og -kvinner i bøker for barn, og lærerutdanneren Nicola Daly fra New Zealand som studerte flerspråklige bildebøker. I tillegg var andre forskere innom noen dager, blant annet i forbindelse med en konferanse om utvekslingen mellom russisk og tysk barnelitteratur som IJB arrangerte 19. og 20. oktober.

Faste og reisende utstillinger

I løpet av oppholdet hadde jeg dessuten anledning til å møte mange av de ansatte og å bli bedre kjent med deres ulike arbeidsoppgaver. Jeg kunne også besøke bibliotekets faste utstilling i Michael Ende Museet, den temporære utstillingen av pop-up bøker og det såkalte Binette Schroeder Kabinet som inneholder boksamlingen Schroeder ga i gave til IJB. Reiseutstillingene kunne jeg selvsagt ikke besøke, men lese om i katalogen. En av disse utstillingene har jeg vært så heldig å få sette opp i samarbeid med biblioteket på Høgskulen på Vestlandet. I forbindelse med et internasjonalt seminar om kart i bildebøker, viste biblioteket på Kronstad IJBs kartutstilling «Around the world in 70 maps».

Reiseutstillingene lar seg med andre ord bestille av institusjoner over hele verden. Og jeg vil tro at mange av disse kan være av interesse for blant annet offentlige bibliotek i Norge. Spesielt vil jeg anbefale ABC-bokutstillingen «Letterally Different. Unusual ABC-books from around the World» og den tankevekkende utstillingen «Hello, Dear Enemy! Picture books for Peace and Humanity». Denne siste er en utstilling helt i hjertet av IJBs virksomhet, en virksomhet og en utstilling som bør reise over hele verden – også til et bibliotek eller kulturhus nær deg.

 

tre

Tuntreet i oktober. Foto: Nina Goga

 Skrevet av:
Kommentarer