Arkiv | Artikler

Lettlesbøker til besvær

Markedet for bananer er som kjent ikke mettet før bananene ligger i hauger og råtner og stanken får forbrukerne til å vrenge seg. Slik er den kapitalistiske markedsøkonomiens logikk. Er det der vi er når det gjelder lettlesbøker for barn og unge? Fremmer de senere års store vekst i antall lettlesbøker fra norske forlag virkelig leselyst og leseferdigheter? Eller overfôres sakesløse unge lesere med mindreverdige bøker som på sikt fungerer mer som en vaksine mot leselyst og sans for litteratur?

Om lettlesbøker og leseglede

Norske barn ligger ikke godt an når det gjelder lesekompetanse. De kommer atskillig dårligere ut enn våre naboland Sverige og (særlig) Finland, det viser to internasjonale undersøkelser fra de siste tiårene (IEA 1990-91 og PISA 2000). De mange lettlesbøkene som nå finnes i norske bokhandler og bibliotek er tekster som skal styrke lesingen blant små og større barn. Bøkene er velegnet for utrenede og lesesvake lesere, de er ment å skulle gi leseglede og inspirasjon til videre lesing og dermed økt lesekompetanse. I lettlesbøkene legges det vekt på luftige sider med korte linjer, tydelig og enkel språkbruk med restriksjoner på antall ord. Dess yngre lesere, dess større forenkling.