Arkiv | Debatt

Tilsvar til Walter Wehus

Ragnhild Malfang svarer i dette innlegget på Walter Wehus’ kommentar 28.1.21 der han hevder at fantasytegneserier for tiden hoper seg opp og blir likere. Malfang ser andre kvaliteter på samme feltet.

Svar til Fjeldberg – Sakprosakritikken

"Det er dessuten problematisk at Fjeldeberg definerer sakprosabøker som ”journalistikk mellom stive permer”. En slik definisjon legger alt for trange rammer for en videre refleksjon rundt sakprosa som språklig uttrykk for menneskers brokete kunnskap om seg selv og den omliggende verden."