Den gule stjernen

Den gule stjernen

Boktittel: Den gule stjernen

Forfatter: Carmen Agra Deedy

Illustratør: Henri Sørensen

Oversetter: Tom Thorsteinsen

Forlag: Libretto forlag

Årstall: 2004

Antall sider: 34

Fin barnebok om solidaritetDen gule stjernen av Carmen Agra Deedy og Henri Sørensen handler om solidaritet

Fin barnebok om solidaritet

Den gule stjernen av Carmen Agra Deedy og Henri Sørensen handler om solidaritet – om et helt folks solidaritet med en truet minoritetsgruppe. Den er en sterk påminnelse om hva som er vår plikt, både i en krisesituasjon og i hverdagen.

Boken, som har vunnet flere priser, kom opprinnelig ut på engelsk i Atlanta, Georgia. Forfatteren Carmen Agra Deedy er kubansk-amerikaner og vet følgelig hva det vil si å være flyktning. Illustratøren Henri Sørensen er dansk og vet følgelig hvordan det miljøet og de personene han illustrerer, skal se ut. Samspillet mellom de to fungerer aldeles utmerket. De store illustrasjonene er til og med vakre, til tross for det uhyggelige innholdet.

Bokens undertittel er Legenden om kong Christian 10. av Danmark. Legenden er historien om kong Christian som under krigen, da de tyske okkupantene påbød alle jøder å gå med gul stjerne på klærne, insisterte på selv å gå med «jødestjernen», for å vise solidaritet, slik at mange danske borgere gjorde det samme, og det ble betydelig vanskeligere for nazistene å plukke ut jødene.

Poenget er ikke at historien visstnok er en legende – den forteller ikke noe mindre om viktigheten av solidaritet av den grunn. Og det er et faktum at svært mange danske jøder overlevde krigen, selv om beklagelig mange også omkom. Poenget er for det første at når noen blant oss er truet, er det alle andres plikt å stille opp og forsvare dem. En trussel mot noen er en trussel mot alle. Et angrep mot den enkelte er et angrep mot fellesskapet. Og for det andre er poenget at alle samfunnsborgere har den samme verdi og de samme rettigheter. Til sammen heter dette todelte poenget solidaritet, og det er det vakreste – og viktigste – limet samfunnet har.

Derfor er denne kortfattede, lavmælte og meningsfylt illustrerte barneboken både så vakker og så viktig. Oversetteren har også gjort et utmerket arbeid med å holde på den lavmælte og saklige, men likevel varme og insisterende tonen.

Kjell Olaf Jensen