Dyrenes S.O.S

Dyrenes S.O.S

Boktittel: Dyrenes S.O.S.

Forfatter: Barbara Taylor

Illustratør: Jim Lockwood

Oversetter: Nils Petter Thuesen

Forlag: Norsk Fakta Forlag

Årstall: 2008

Antall sider: 30

GJENNOMDESIGNET FAKTA OG LEKEBOK Velorganisert, ryddig og informativt eksempel på faktabok for barn, skapt og

GJENNOMDESIGNET FAKTA OG LEKEBOK

Velorganisert, ryddig og informativt eksempel på faktabok for barn, skapt og produsert som internasjonalt samtrykk. Søte dyr, og kunnskapsbasert naturvern.

Dette er en gjennomillustrert faktabok, med noen bevegelige og løse deler som gjør at den i tillegg til sin funksjon som bok også ivaretar en rolle som leke. Boka er utviklet i England, og er antagelig et samtrykk, som betyr at flere språks utgaver produseres sammen for å redusere produksjonskostnadene.

Eksotiske dyr
Boka har 12 dobbeltsideoppslag med presentasjon av et dyr som er truet. På forsatsen finnes et verdenskart hvor dyrenes utbredelse er avmerket, og på baksatsen er det en liten quiz med oppsummeringsspørsmål. De tolv dyrene lever i Kina, Sørøst-Asia og Sørøst-Afrika: Orangutang, kamel, bengaltiger, kjempepanda, svart neshorn osv. Isbjørn og blåhval er de som er nærmest oss. Boka går dermed bekvemt utenom bevaringsdilemmaet knyttet til for eksempel den skandinaviske ulven og den spanske gaupa, det vil si fra nærområdene til samtrykkspublikummet i Europa og Nord-Amerika. Samtidig er det jo de eksotiske dyrene som er barns internasjonale fellesarv, og som derfor best egner seg i bøker rettet mot et grenseløst publikum. (Det er ikke tilfeldig at Ludde har flere elefant- og flodhestvenner enn han har elg- og jervevenner).

Bilde i bunn – små tekstbrokker
Hver dobbeltside har ett hovedfotografi i bunn, som fyller hele flaten og som viser dyrene i sitt naturlige leveområde. Oppå dette ligger 3-4 andre fotografier, noen tegninger og noen tekstbokser. En dobbeltside kan inneholde 5-8 «lange tekster» (5 eller flere setninger) og 3-5 «korte tekster» (1-3 korte setninger). Flere av elementene på siden er laget i en collageimitasjon: avrevne ark fra spiralblokk gir oversikt over trusler mot dyret, mens en digitalt display viser «nyeste tall». Tegninger brukes for å vise størrelse på barn og voksent individ, i forhold til et menneske. Et annet fast element er en tekst om tiltak for å redde arten. Andre bilde/tekst-bokser viser oss dyrenes fysiologi og levesett. Se her.

Bildene er levert fra forskjellige fotobyrå. Akkurat i dette siste skiller denne boken seg fra arbeidet i det kjente engelske forlaget Dorling Kindersley, som legger vekt på å eie alle rettighetene til alle bildene de bruker, med tanke på gjenbruk i senere utgivelser.

Skapes i en redaksjon
Referansen til Dorling Kindersley er naturlig. Selv om det er noen ytre ulikheter her, er dette en bok som er laget slik Dorling Kindersley lager bøker: de blir «konstruert» i en redaksjon, der forfatteren inngår i et teamarbeid med formgiver og «prosjektleder». Konseptet bygger på en fast designstruktur, enten for en enkelt bok, eller for en hel serie. Arbeidet begynner med å fastsette sideuttegningens grunnstruktur og tekstboksenes antall og størrelse.

Oversetterens rolle påvirkes også av denne typen total-designbøker. Mange oversettere som arbeider med slike bøker, er ikke bare oversettere, men er samtidig også settere. Oversetteren arbeider direkte inn i et redigeringsprogram for sideombrekking, og skal både sette den norske teksten direkte inn på rett plass, og kontrollere at den nye tekstlengden passer inn i den tilmålte tekstboksen. Dyrenes S.O.S. er oversatt av den erfarne vitenskapsjournalisten Nils Petter Thuesen. Han har gjort en bra jobb, men kom uheldig ut ett sted fordi vi ser ut til å mangle et fast uttrykk for opposite thumbs på norsk.

Løse deler
Slike «lekebøker» med løse deler og klaffer finnes sjelden i folke- og skolebibliotek. Vi er redde for at bøkenes «effekt-deler» skal bli ødelagt eller borte, slik at boka mister gnisten og biblioteket får et slitt image.

Dette er imidlertid en moderat bok når det gjelder løse deler. Det er bare 10 av sidene som har slike bonuselementer, og de er beskjedne og varierer fra en papp-orangutang som kan svinges, til en pakke med samlekort over krokodillearter og en enkel folder med elefantens meny. I tillegg er det et hologram på bokomslaget som veksler mellom et gorillaansikt og jordkloden.

God nok
Konklusjonen blir at dette er en sympatisk og velorganisert bok, på sine premisser. Som lekebok er den beskjeden. Som naturfagbok er den styrt av samtrykkets logikk i utvalg av arter. Men når dette er sagt, er teksten og dens hjelpeelementer i bilder og design både interessant, vel fortalt, vel tilpasset, godt strukturert, og (så langt jeg kan bedømme) med sikker appell hos målgruppen i nysgjerrigper-alderen.

Morten Olsen Haugen

Født 1966. Har vært biblioteksjef i Ørland, og har siden 2012 jobbet i kulturavdelinga i Trøndelag fylkeskommune, blant annet med utgivelse av sørsamiske barnebøker. Han har vært barnebokanmelder i Adresseavisen 2003–2010 og Aftenposten 2010–2021, og er fagansvarlig for barnebøker i Store norske leksikon. Foto: Aftenposten