En nisje mellom språkene

En nisje mellom språkene

– Det polske publikummet har fattet interesse for skandinavisk barnelitteratur, sier Marta Tomczyk-Maryon. Hun har startet en blogg som formidler skandinavisk barnelitteratur for polske lesere.

I de siste ti årene har polskfødte dannet den største innvandrergruppen i Norge. Tilstrømmingen har økt jevnt siden EU-utvidelsen i 2004, og øker fremdeles. Av de som først ble forstått som en type gjestearbeidere, er det stadig flere som bosetter seg i landet. Familiene flytter etter. Slik har forbindelsene mellom Norge og Polen blitt sterke i løpet av kort tid. Slik er også grunnlaget lagt for mer kulturutveksling landene imellom.

Marta Tomczyk-Maryon er en polsk litteraturviter, forfatter, journalist og blogger. Hun er blant annet kritiker for nettidsskriftet Ryms.pl, det polske svaret på barnebokkritikk.no. Etter at hun flyttet til Norge for fem år siden, begynte hun å gjøre seg kjent med den norske og skandinaviske barnelitteraturen. Interessen munnet ut i bloggen Trolle i misie (Troll og bamser), der Tomczyk-Maryon skriver omtaler av uoversatt norsk barnelitteratur for polske lesere. Hun beskriver motivasjonen for bloggen som todelt:

cover-haret-polsk– For det første har skandinavisk litteratur fått en viss status i Polen. Noen bøker oversatt til polsk, for eksempel Svein Nyhus og Gro Dahles Snill og Håret til mamma, har vakt stor oppmerksomhet. Det polske publikummet er åpent og har fattet interesse for denne typen litteratur. Ikke bare norsk krim, også barnelitteraturen møter interesse. Det andre er at jeg for min egen del leter etter en nisje i Norge – noe fornuftig jeg kan gjøre som gir meg glede. Det er ingen andre blogger som gjør akkurat dette, og interessen i Polen er ganske stor, sier Tomczyk-Maryon da vi møtes til en prat på Café Sara i Oslo.

 

Litteraturen speiler samfunnet

Tomczyk-Maryon forteller at interessen hennes for barnelitteratur går langt tilbake. Tidligere jobbet hun som universitetslektor i Polen, der hun blant annet underviste i dette feltet. Etter at hun kom til Norge og begynte å lese norsk, oppdaget hun den skandinaviske barnelitteraturen.

– Var oppdagelsen knyttet til noen bestemte bøker eller forfattere?

– Egentlig ikke. Jeg er fortsatt ganske ny i landet og har vært i en fase hvor jeg har blitt kjent med norsk kultur og språk. Slik sett er interessen generell. Først og fremst har det dreid seg om bildebøker, de er enklere å lese og var min vei inn, i begynnelsen. Det er mange talentfulle norske illustratører. Jeg kjenner også den polskfødte illustratøren Malgorzata Piotrowska, som lager illustrasjonene til bloggen. Dessuten er jeg interessert i kunst, særlig maleri, som jeg har skrevet en del om på polsk. Nå som språket mitt er blitt bedre og jeg har større muligheter til å lese, har jeg også begynt å lese norsk ungdomslitteratur.

– Så dette har både handlet om å lære norsk og å lære om Norge?

– Det har ikke vært hovedgrunnen, men det har kommet i tillegg. Den norske barne- og ungdomslitteraturen speiler noen av de problemene man er opptatt av i det norske samfunnet. Slik blir jeg kjent med en annen kultur: Jeg sammenligner den med kulturen jeg kommer fra, og finner likheter og forskjeller.

– Hvem leser bloggen?

– Leserne har interesse for barnelitteratur. Det er flere barnelitteraturforskere fra universitetene som følger med på dette. Jeg samarbeider med Det Jagiellonske Universitetet i Krakow – Senter for forskning på barne- og ungdomslitteratur, et prosjekt etablert for to år siden. Til høsten skal jeg holde et foredrag der om skandinavisk barnelitteratur. I tillegg har jeg noen lesere som driver med oversettelse. Dessuten er det mange av leserne som bor i USA, noe som har overrasket meg. Jeg får en del oppmuntrende respons, både fra andre bloggere og norske forfattere, sier Tomczyk-Maryon.

Drømmer om en tospråklig blogg

Bloggen publiserer lengre anmeldelser på polsk, fulgt av en kort oppsummering av boken på norsk. Noen av innleggene tar for seg flere bøker med felles tematikk. Tomczyk-Maryon bruker litteraturen til å identifisere dagsaktuelle problemer i den norske kulturen, og mener at særlig ungdomslitteraturen egner seg godt for dette. Hun har også vært i kontakt med forlag og vil gjerne jobbe for å få mer oversatt til polsk.

– Har du noen personlige favoritter i den norske barne- og ungdomslitteraturen?

cover-stranger– Nei. Det er mange jeg liker, særlig illustratører, som Svein Nyhus og Malgorzata Piotrowska. Men jeg blir stadig kjent med nye. Listen oppdateres. For tiden leser jeg Simon Stranger og Bjørn Ingvaldsen, som begge er nye for meg og veldig interessante.

– Hvilke ambisjoner har du videre med bloggen?

– På sikt vil jeg gjerne skrive både på polsk og norsk. Drømmen min er en tospråklig blogg. Norsken min er ennå ikke på samme nivå som polsken, men jeg håper at jeg kommer dit. Fremover tenker jeg også at jeg gjerne vil formidle norsk litteratur til de polske barna som bor i Norge. Det er allerede ganske mange.

– Kunne du tenke deg å formidle polsk barnelitteratur i Norge?

– Kanskje. Det er mange talentfulle polske forfattere, avslutter Tomczyk-Maryon.

Eirik Høyer Leivestad

3 thoughts on “En nisje mellom språkene

Comments are closed.