Fikk avslag på all støtte

Fikk avslag på all støtte

Ubok Formidling har fått avslag på alle søknadene sine om støtte. Nå har de startet en kampanje for å få inn penger til å fortsette arbeidet.

– Vi har fått avslag på alle søknadene våre for i år, både driftsstøtte fra Kulturrådet og støtte til flere store prosjekter fra Fritt Ord. Da blir det litt stusselig med økonomien, sier Nina Aalstad.

ninasiri-1-1-e1441279397824-1030x654
Nina Aalstad (t.v.) og Siri Morland driver Ubok og Ubok Formidling. Foto: Jarli og Jordan

Hun er leder for Ubok.no som er et forum som fremmer leselyst for barn og unge. I fjor høst startet hun, sammen med kollega Siri Morland, formidlingsbedriften Ubok Formidling. Her tilbyr de kurs og foredrag for biblioteker, lærere og andre som formidler litteratur til ungdom, i tillegg til at de tilbyr foredrag for ungdom om ungdomslitteratur.

Aalstad sier at avslagene har blitt begrunnet med at støtteordningene for tiden har det stramt økonomisk.

– Kulturrådet sier at det er vanskelig for nye søkere å komme gjennom nåløyet fordi de ikke har fått tildelt nye økonomiske midler. Fritt Ord er i samme situasjon. Det er innstramminger i alle retninger.

Vil være uavhengige

Etter avslagene på søknadene sliter Ubok Formidling med å få driften til å gå rundt. Planen var at pengene Ubok Formidling får inn også skal gå til å drive nettstedet Ubok. Derfor har de startet en støttekampanje hvor private, organisasjoner og bedrifter som er interessert i at arbeidet skal kunne fortsette kan gi en sum penger.

– Til nå er hovedvekten av de som har meldt sin støtte forfattere av ungdomslitteratur. Det er mulig de ser at vi formidler litteratur direkte til målgruppa på en måte forlagene ikke klarer, sier Aalstad.

Da Periskop skrev om Ubok Formidling i forbindelse med lanseringen i fjor høst sa Aalstad at målet var å holde seg gående med «… en slags mellomting mellom at vi selv søker støtte til prosjekter, og at vi får betalt gjennom midler andre har fått innvilget.».

Aalstad understreker at de fremdeles har oppdrag for Den kulturelle skolesekken, foredrag på konferanser og kursvirksomhet, men at søknadsavslagene gjør det vanskelig økonomisk.

– Vi har startet Ubok Formidling for å tilby tjenester innen litteraturformidling som vi selger. Hovedmålgruppen for det er skoler og biblioteker, og de har ikke så store budsjetter, noe som gjør at de kanskje ikke kan ta seg råd til å leie inn litteraturformidlere. Vi har alltid vært klare over at det vil ta tid å bygge oss opp – vi har tross alt kun holdt på i under et halvt år. Grunnen til at vi går ut såpass stort nå med denne støttekampanjen er at vi er overrasket over at vi har fått avslag på alle søknadene våre, sier hun.

Hun sier samtidig at Ubok har samarbeid med forlag, men at de ikke vil begynne å ta seg betalt for å formidle bøker på Ubok.no.

– Vi tar oppdrag fra forlag ved å for eksempel arrangere lanseringsfester, eller introdusere forfattere på fantasy-turné og andre arrangementer. Men et betalt samarbeid om formidling på nettstedet Ubok.no er ikke aktuelt. Det viktigste der er å være uavhengige av kommersielle aktører, og å bevare integriteteten overfor vår unge målgruppe.

Viktigere med formidling

Det kan se ut til det blir stadig mer fokus på litteraturformidling. Antologien Litteratur- og kulturformidling. Nye Analyser og perspektiver av Helge Ridderstrøm og Tonje Vold kom ut før jul, og for et par uker siden lanserte Norsk barnebokinstitutt sitt nye forskningsprosjekt på litteraturformidling. I neste uke arrangerer også Bergen offentlige bibliotek en konferanse om barne- og ungdomslitteratur der litteraturformidling er en av postene på programmet.

Aalstad tror medieutviklingen har mye å si for at litteraturformidlingen har kommet høyere på agendaen den siste tiden.

– Når man har et større digitalt utvalg, og bøkene får sterkere konkurranse fra andre medier, blir den mellommenneskelige formidlingen av bøker enda viktigere. Vi ser jo også initiativer fra Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet for å styrke formidlerens rolle. Når man finner alt man vil på nettet blir det av og til vanskeligere å finne frem til det man ikke visste at man ville ha, og der spiller formidleren en viktig rolle, sier Aalstad.

Intervjuet ble først publisert på periskop.no 4.2.2016.

Anders R. Christensen