Helt hyper? ADHD ADD ABC

Helt hyper? ADHD ADD ABC

Boktittel: Helt hyper? ADHD ADD ABC

Forfatter: Mariann Youmans

Illustratør: Tora Marie Norberg

Forlag: Gyldendal

Årstall: 2008

Antall sider: 167

VELLYKKET, VARM OG VITENSKAPELIG Med denne utgivelsen viser fagbokforfatter Mariann Youmans både hva som er

VELLYKKET, VARM OG VITENSKAPELIG

Med denne utgivelsen viser fagbokforfatter Mariann Youmans både hva som er hennes varemerke og at hun evner å justere og utvikle dette.

Fagbøker forankret i barn og unges tilværelse
Med bakgrunn i sitt arbeid med, og interesse for, barn og unges situasjon, behov og rettigheter, skriver Mariann Youmans fagbøker for barn og unge der disse ikke bare er tenkte mottakere, men også innskrevne avsendere. Forfatterens styrke er at hun både skriver faglig, med støtte i forskningslitteratur og spesialistredegjørelser, og åpent og direkte, med utgangspunkt i samtaler og møter med barn og unge som har fått diagnosen AD/HD eller ADD. Boken kan altså leses som et forsøk på å gi en nyansert forklaring på hva AD/HD er.

   AD/HD er ikke en hjerneskade og har ingenting med intelligens å gjøre. AD/HD handler om hjernekjemi, om problemer med å overføre signalstoffer i hjernen.

Folk med AD/HD er like forskjellige som alle andre. Det de har til felles, er at de sliter med noen symptomer […].

Hovedsymptomene er konsentrasjonsproblemer eller oppmerksomhetssvikt og at du er hyperaktiv og impulsiv. Men du trenger ikke ha alle symptomene for å ha AD/HD, det finnes ulike typer.

I 2006 ble forfatter- og illustratørparet Mariann Youmans og Tora Marie Norbergs Rett & slett. Rettighetsboka for deg under 18 nominert til Brageprisens åpne klasse (faglitteratur for barn og unge) og til to av Kultur- og kirkedepartementets barne- og ungdomslitteraturpriser: fagbokprisen og illustrasjonsprisen, som Norberg for øvrig vant. Boken ble betegnet som en ”oppslagsbok for ungdom” og ”håndbok i rettigheter”. Helt hyper? utfolder seg innenfor rammene av en etablert fagbokform. Boken har tydelig innholdsfortegnelse, solid kildeoversikt, ordforklaringer og et nyttig stikkordsregister. På vaskeseddelen defineres Helt hyper? som en håndbok, ”en håndbok for ungdom som har AD/HD, for venner, søsken og andre som ønsker å forstå litt mer”. Og håndbokbetegnelsen er avgjørende for hvordan boken best kan fungere som samlet tekst; nemlig som en tekst der leseren kan slå opp og lese spredt etter egne ønsker og behov. Når det er sagt, bør det likevel legges til at boken også fungerer utmerket for en som ønsker å lese den fra første til siste side. Nettopp det må være et poeng for en bok som blant annet er skrevet for personer med AD/HD. For hvordan skrive en tekst som kan leses av personer med oppmerksomhetssvikt, med tanker som flyr og impulser som kommer som hagl og som følger spor som ”har en stygg tendens til å gå på tvers av, over eller under alle andres spor”? Kanskje som Youmans, både ved å ordne materialet i temadefinerte kapitler (som diagnose, behandling, medisinering, skole, kriminalitet og rettigheter) og ved å avgrense innholdet i hvert kapittel innenfor et gjenkjennelig sett teksttyper.

”gode systemer er stikkord når mye er kaos ellers i livet”
Ikke alle kapitlene inneholder alle teksttypene, og ikke alle kapitlene er like omfattende, men systemet er det sammen. Kapitlene åpner med en forklarende, meningsnøytral tekst om et gitt tema, og følger dette opp med en tekst der en fagperson innenfor temaet kommer til ordet. Ifølge Arne på 17 år er det et problem at mange ”som skriver [om AD/HD], pleier å ha et syn på saken på forhånd og så skriver de ut ifra det”. At framstillingen er balansert gjør det likevel mulig å få fram at mennesker med AD/HD ikke er identiske, at det å ha AD/HD ikke er det samme som å være dum, villet vrang eller umulig. Hvert kapittel inneholder minst én tekst av typen ”Utfordring”, der fokus rettes mot ulike vansker forbundet med AD/HD. Som problemer med å holde orden, med å takle sinne, og andres meninger og hvordan det er å være voksen med AD/HD.

Andre faste innslag i hvert kapittel er ”Eksperthjørnet” og ”Tips og erfaringer”. Eksperthjørnet er bygget over samme lest som tekstene der fagpersoner uttaler seg, men eksperten i eksperthjørnet er barn- og unge med AD/HD. De ulike ekspertene som kommer til ordet er som regel spesielt fokusert på temaet i det enkelte kapittel, som Sanna på 18 år i kapittelet ”AD/HD og jenter”. I ”Tips og erfaring” har forfatteren samlet temarelevante sitater. Ikke minst er det i disse sitatene leserne kan bli kjent med ulike AD/HD- diagnostisertes humor, selvinnsikt og omsorgsvilje:

   – Det hender jo jeg blir irritert selv

 

   også. Jeg forstyrrer til og med meg selv!

 

   Så at andre blir sur, er ikke rart

– Læreren min fortalte at det han ønsket
seg mest til jul, var at jeg tok meg sammen.
Tenk deg, han ønsket det mer enn å vinne
i Lotto eller en tur til Syden. Jeg svarte at
da måtte det mer enn julenissen til …

– Venner som vet hva du synes er vanskelig, er den
beste hjelpen. De ringer og minner meg på prøver og
innleveringer. Jeg er heldig, jeg vet at mange ikke har
noe særlig gode venner.

Hjernen på veggen
Kraften og refleksjonen i de unges formuleringer kommer ikke minst til uttrykk i Norbergs illustrasjoner som først og fremst har fått plass på egne heldekkende oppslag. Elementer fra disse store street art-liknende veggmaleriene finnes også som spredte signaturer i tekstene. I motsetning til Rett & slett som kanskje hadde en litt for stressete utforming, er Helt hyper? mer gjennomført og strammere komponert. Når Kim Daniel Sannes i en av eksperthjørnetekstene beskriver det å ha AD/HD som å slenge hele hjernen ”på veggen med en gang du våkner om morgenen”, er dette også dekkende for Norbergs fargesterke og collagepregete illustrasjoner. Her sirkulerer uttrykksfulle øyne og hoder, roterende figurer og bruddstykker av tekster. Illustrasjonene artikulerer overskuddet, energien, tankespinnet, dagdrømmene og den indre uroen som mange av ekspertene forklarer som det beste (og verste) med AD/HD.

   [AD/HD] gir meg mulighet til å se verden på en annen måte enn de fleste andre gjør. Dessuten – jeg hadde ikke vært

meg

  uten AD/HD

Og det beste med Helt hyper? ADHD ADD ABC er at den kan gi mange barn og voksne muligheten til å se AD/HD på en annen måte enn de fleste andre gjør.

Nina Goga