Himmelrommet for barn og ungdom

Himmelrommet for barn og ungdom

Eirik Newth: Sola
37 sider
Cappelen 2003

Sola

Eirik Newth

Cappelen

2003

37

["92"]


Eirik Newth: Liv i universet
I serien Vitenskapsbiblioteket
Illustrert av Ann Avranden
77 sider
Gyldendal 2003

Liv i universet

Eirik Newth

Gyldendal

2003

77

["92"]


Eirik Newth har markert seg skikkelig på faktabok-fronten de siste 10 årene. Allerede i 1996

Eirik Newth har markert seg skikkelig på faktabok-fronten de siste 10 årene. Allerede i 1996 fikk han Brageprisen for Jakten på sannheten, om vitenskapens historie, han produserer jevnt og trutt og ikke minst holder han et faglig jevnt høyt nivå. Han har funnet sin nisje som seriøs formidler av naturvitenskap for barn og ungdom, og utgir bøkene sine på flere forlag. Utdannet astro-fysiker som han er, er himmelrommet – intet mindre – etter hvert blitt hans hoveddomene, noe som også gjenspeiles i de to bøkene han ga ut i fjor høst.

På Cappelen kom boka Sola, ja, som altså er om sola. Tidligere har han for samme forlag og med samme konsept skrevet om planetene og om stjernene (forlaget kaller det en serie, men den ser ikke ut til å ha noe navn). Oppskriften er enkel: På venstre side en overskrift og en kort tekst, på høyre side et illustrasjonsfoto. Overskriftene angir temaene som blir kort belyst (og greit forklart!) i teksten: Hvordan lyser sola? Hvor kommer sola fra? Hvor lenge vil sola lyse? Solflekker og nordlys, Blå himmel og rød solnedgang, Sola og livet, Sola og helsen vår, for å nevne noen. Tekstene pretenderer ikke å være mer enn de er, korte og greie forklaringer på slike spørsmål unger ofte møter i arbeidsbøker i barneskolen. Faren ligger kanskje i at disse tekstene på en måte virker avrundet og ferdige, ”sånn er det”, liksom, og jeg vet ikke helt hvor mye fantasien blir egget for de som leser dette. En annen ting er at i tilknytning til tekstsiden finnes en liten faktaramme i versaler, eksempelvis som under overskriften Sola og livet, hvor det heter: ”FAKTA OM OZONLAGET. FØR BLE OZONLAGET SKADET AV GASSER FRA SPRAYBOKSER OG KJØLESKAP, MEN SLIKE GASSER ER FORBUDT I DAG, OG SKADEN PÅ OZONLAGET VIL ANTAKELIG REPARERES AV SEG SELV I LØPET AV NOEN TIÅR.” Kanskje noe lettvint, og helt sikkert diskutabelt. I sin nærmest ultrakorte form virker disse faktarammene i mine øyne som pynt og designer-påfunn, påslengt for å gi siden mer preg av oppslagsbok.

Da er det mer sprut og gnist over Liv i universet, bok nr. 5 i Gyldendals serie ”Vitenskapsbiblioteket” (som er skrevet av norske forfattere, og hvor Newth selv har gitt ut tittelen Tallenes verden). Her handler det om det store spørsmålet, finnes det liv andre steder i universet? Med dette som utgangspunkt tar Newth leserne med på en spennende ”reise” mellom solstystemer og planeter for å utforske muligheten for romvesener. Hvordan kan de se ut, hvordan kan vi finne dem og kan de finne oss? Får de barn, er de smarte, hva slags sanser har de? Med utgangspunkt i livet på jorda og hva vi vet om det, drøfter Newth på en seriøs og liketil måte mulighetene for at liv finnes også andre steder. Like mye som en bok om mulighetene for liv ute i verdensrommet blir dette dermed en bok om oss selv – slik tjener den en dobbel hensikt. Boka har en flott og fargerik lay-out, hvor sidene varierer i forholdet tekst-bilde (en god blanding av Ann Avrandens illustrasjoner og andres fotografier), fra tekst-på-bilde til løpende tekst i to spalter og løse rammer. Men fremfor alt er dette en bok som gir masse næring til fantasien og til nysgjerrige ungers vitebegjærlighet. Hvis et delmål med boka er å få barn til å interessere seg mer for naturfagene, så er den absolutt et anbefalt innkjøp til landets skolebiblioteker! Her har formidleren Newth tydeligvis fått lov til å boltre seg, og resultatet er blitt deretter: Svært bra!

Lars Helge Nilsen