Fotballbøker – om å beundre, beherske og bekymre seg

«Fotballbøker» er en rommelig sekkekategori som både omfatter heltedyrkning, dagdrømmer, saklige instruksjonsbøker og skrått humoristiske bøker om miniputtlag som er bedre på samhold enn på skåringsevne. Det utgis mange fotballbøker for barn, rettet inn mot ulike aldersgrupper og lesestrategier. Jeg har valgt å samle dem under tre stikkord; helten, laget og nederlaget.