Hull & Sønn

Hull & Sønn

Boktittel: Hull & Sønn

Forfatter: Frode Grytten

Illustratør: Marvin Halleraker

Forlag: Spartacus

Årstall: 2004

Antall sider: 40

Samfunnslære for nokså store barn?Frode Gryttens og Marvin Hallerakers billedbok Hull & Sønn er et stykke ganske

Samfunnslære for nokså store barn?

Frode Gryttens og Marvin Hallerakers billedbok Hull & Sønn er et stykke ganske rammende samfunnslære, men det kreves vel litt mer kunnskap og erfaring av leserne enn det formen og utstyret antyder?

Formen er nemlig billedbokens, med tekst og tegninger som er fullstendig integrert i hverandre, og det er en form som tradisjonelt forbindes med mindre barn. Innholdet, både i tekst og illustrasjoner, virker egentlig like mye beregnet på voksne eller tenåringer som på større barn. Dermed blir det et spørsmål hvem boken egentlig henvender seg til.

Skjønt det er vel som med de beste årgangene av Donald, Knøttene eller Asterix: Én aldersgruppe skjønner noe, en annen aldersgruppe skjønner noe annet, og alle får noe ut av et vellykket verk, om det så er forskjellige ting.

Hullfabrikken støper hull, alle slags hull, fine hull, spesialherdede hull, svarte hull. Alle i den lille byen er fornøyd med arbeidsplassene, men det er ett problem: Fabrikkens eier, direktør Hull, har ingen barn, og hullfabrikken har alltid gått i arv fra far til sønn. Dermed må direktør Hull selge fabrikken.

De nye eiernes inspektører kommer for å inspisere fabrikken, og finner selvfølgelig at den må nedlegges. Den produserer jo ingen ting, og hull er tull. Dermed blir det arbeidsledighet i den lille byen, og i storsamfunnet oppstår det mangel på hull. Julenissen kommer ikke ned gjennom skorsteinen, tannlegene mister arbeidet fordi det ikke er hull i tennene, skiskytterne blir desperate fordi de ikke får hull på blinkene. Men maktmenneskene gjør ingen ting før de nye fabrikkeierne ikke lenger har hull på golfbanen, og statsministeren ikke får hull i sveitserosten.

Illustrasjonene gjengir hele historien på en realistisk, men karikert måte, i frodige tegninger som stort sett er vennlige og hvor leserne kan kjenne igjen historien – eller man kan gjøre omvendt, følge historien gjennom illustrasjonene og kjenne den igjen i teksten. Historien gjengir en side ved det moderne samfunn som har skapt problemer for mange, og som mange vil kjenne seg igjen i, på en levende og lettfattelig måte, men selvfølgelig karikert. Hull & Sønn er propaganda, men på samme måte som gode tegneserier er propaganda. Og andre gode barnebøker. Det gjelder bare å lese nok god propaganda med vekslende synsvinkler og innstillinger, for å få et mest mulig komplett bilde av samfunnet. Selv om de yngste leserne nok vil trenge en god del hjelp, kan nettopp det gi også hjelperne en anledning til å tenke seg om.

Kjell Olaf Jensen