Nytt nettidsskrift for barnekunst søker redaktør

Nytt nettidsskrift for barnekunst søker redaktør

Samarbeidet er på plass. Barnebokkritikk.no blir en av fire samarbeidspartnere bak et nytt nettsted som skal bedrive kritikk og refleksjon rundt profesjonell kunstproduksjon for barn og unge.

Torsdag 31. januar opprettet barnebokkritikk.no «Foreningen kritikk av kunst for barn og unge» sammen med ballade.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no. Kunstløftet har satt av 5,6 millioner kroner til samarbeidet, som i første omgang skal strekke seg over tre år. Det nye nettstedet skal publisere stoff fra alle involverte kunstfelt, samtidig som midlene også er ment å motivere samarbeidspartnerne våre til å publisere flere kritikker av produksjoner for barn og unge på egne nettsider. Barnebokkritikk vil fortsette som før, men kommer til å utveksle stoff med det nye nettstedet. Den nye redaktøren vil få stor innflytelse på hvordan nettstedet skal utformes, og hva som skal publiseres der. Vi jakter nå på rette vedkommende.

STILLINGSUTLYSNING

I perioden 2013-2015 skal de fire nettidsskriftene ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no opprette og drive et nytt tverrfaglig og redaksjonelt uavhengig nettidskrift, støttet av Norsk kulturråd. Vi søker derfor:

Redaktør til nettidsskrift i 60% 3-årig prosjektstilling

Det nye nettidsskriftet har som mål å utvikle kritikk og refleksjon rundt profesjonell kunstproduksjon for barn og unge. Med profesjonell kunstproduksjon menes alle kunstneriske fagfelt: musikk, litteratur, billedkunst, scenekunst og tilgrensende kunstuttrykk. Det nye nettidskriftet skal ha et nasjonalt nedslagsfelt.

Redaktøren vil ha ansvaret for oppbygning av nettstedet og utvikling av nettidsskriftets redaksjonelle profil i dialog og samarbeid med ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no. Samarbeidspartnerne har opprettet en egen forening med eget styre der redaktøren vil bli ansatt. Redaktøren vil være daglig leder for foreningen, mens redaktørene for de eksisterende nettstedene vil fungere som redaksjonsråd.

Vi ønsker oss en person med kunstfaglig kompetanse, erfaring fra kritikervirksomhet og/eller redaksjonell ledelse, samt kunnskap om og engasjement for feltet. Erfaring i nettpublisering og prosjektledelse på kulturfeltet er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et prosjektengasjement for 2013-2015 og vil bli plassert i statens lønnsregulativ.
Søknad med cv og maksimum 3 arbeidsprøver sendes i pdf-format til:

Foreningen kritikk av kunst for barn og unge
v/ styreleder Hedevig Anker
mailto:»hedevig@hedeviganker.no»

Søknadsfrist 20. februar. Tiltredelse 1. mars eller snarest mulig etter dette.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Hedevig Anker (mob: 93441036) eller redaktør i Scenekunst.no Hild Borchgrevink (mob: 47414701).

(Ill: kunstloftet.no)

Guri Fjeldberg

Født 1969. Frilanser. Utdanna journalist, norsklærer og vaktmester. Anmelder også fast for Aftenposten, tidligere 20 år for Bergens Tidende. Har skrevet anbefalingsguiden «101. De beste barnebøkene 2005-2015». Kåret til Årets litteraturkritiker i 2015.