Norge i krise. De harde 30-åra

Norge i krise. De harde 30-åra

Boktittel: Norge i krise. De harde 30-åra

Forfatter: Harald Skjønsberg

Forlag: Damm

Årstall: 2003

Antall sider: 49

Hvorfor ble verden kastet ut i en økonomisk krise i 1929? Hvordan påvirket krisen dagliglivet

Hvorfor ble verden kastet ut i en økonomisk krise i 1929? Hvordan påvirket krisen dagliglivet i Norge? Og kan dette skje i våre dager? Dette er noen av spørsmålene vi får svar på i Harald Skjønsbergs historiebok Norge i krise. De harde 30-åra.

Historiebøker som Harald Skjønsbergs Norge i krise. De harde 30-åra er en sjeldenhet i den norske faglitteraturen for barn. Det fins selvsagt en mengde fagbøker for barn med historiske emner, men de fleste er av en annen type enn Skjønsbergs bok. For det første er de ofte oversatt fra engelsk, og dermed ikke skrevet med tanke på norske barn. For det andre legger de gjerne stor vekt på underholdningsverdien og tar da for seg de mest dramatiske delene av verdenshistorien, slik som vikingtiden, det gamle Roma eller svartedauden. For det tredje er de ofte skrevet i sjangeren faktabok. Det er altså historiske begivenheter og fakta som står sentrum, ikke forklaringer, analyser og lange resonnementer. Norge i krise er derimot skrevet for norske barn, den tar for seg en historisk epoke man lett kan oppfatte som kjedelig, og dens primære siktemål er å forklare hvorfor 30-åra ble så harde som de ble.

Å kjenne sitt publikum
De fleste pedagoger vet at kunnskap formidles best når avsenderen har god kjennskap til hva mottakeren vet fra før. Gjennom å være en norsk forfatter som skriver for norske barn, vet Harald Skjønsberg mye om sine potensielle lesere og deres erfaringsverden, og dette utnytter han på en svært pedagogisk måte i Norge i krise. Når han beskriver de ulike sidene av livet i 30-åra, alt fra arbeidsledighet og økonomi til leker og 17. maifeiring, trekker han alltid tråder til og sammenligner med tilsvarende forhold i dagens norske samfunn. Norske barn vil da lettere kunne forstå livet i 30-åra, men de vil også få en utvidet forståelse av sitt eget hverdagliv og hvordan det har blitt som det er blitt. Norge i krise er en pedagogisk bok også på andre måter. Skjønsberg forklarer alle vanskelige ord og uttrykk underveis, og i tillegg avsluttes boka med et kapittel med ordforklaringer der de viktigste begrepene defineres. Forklaringene kan til tider bli vel pedantiske, men i hovedsak er dette et positivt grep, som bidrar de til å gjøre boka lesevennlig også for mindre barn.

Et kjedelig emne?
En historiebok for barn om et emne som er så lite eksotisk og dramatisk som hverdagslivet i Norge i 30-åra, kunne lett blitt en kjedelig affære. Norge i krise har imidlertid blitt en svært lesverdig bok, og det må forfatteren og forlaget dele æren for. Harald Skjønsberg har skrevet en åpen og engasjert tekst, som henvender seg direkte til leserne og diskuterer stoffet med dem. Han har også lagt inn små anekdoter fra hverdagslivet i 30-åra, som er med på å dramatisere og levendegjøre stoffet. Damm har på sin side valgt å satse store ressurser på denne utgivelsen, og de har gitt boka en gjennomført, elegant layout og utstyrt den med et rikt bildemateriale som utdyper Skjønsbergs tekst.Norge i krise står på ingen måte tilbake for historieverkene som er utgitt for et voksent publikum.

De store linjene
Det som imponerer mest i Norge i krise er Harald Skjønsberg villighet og evne til å løfte blikket fra de historiske fakta og gi seg i kast med de mer komplekse sammenhengene i historien. Han innleder boka med en enkel innføring i aksjehandel og forklarer deretter årsakene til det store krakket på børsen i New York. Så trekker han linjene til Norge og viser hvordan denne ene hendelsen ble opphavet til et tiår med fattigdom og arbeidsledighet her til lands. I resten av boka viser han hvordan alle sider av samfunnet ble påvirket av den økonomiske nedgangstiden: politikken, landbruket, fiskerinæringen, arbeiderbevegelsen, barndommen og hverdagslivet. Han trekker også linjene videre og forklarer hvordan de harde 30-åra skapte grobunn for nazisme og fascisme og i ytterste konsekvens forårsaket den andre verdenskrigen. Alle disse sammenhengene presenterer Skjønsberg på en ryddig og lettfattelig måte, og han fletter inn små, konkrete eksempler som støtte for de mer abstrakte forklaringene.

Et vellykket verk
Det er ingen tvil om at Norge i krise er et viktig bidrag til den norske faglitteraturen for barn. Harald Skjønsberg viser oss at historiebøker for barn like godt kan handle om hverdagsliv, sosialøkonomi og politikk i vår nære fortid som om vikinger, gladiatorer og kampfly. Og Damm viser hvor gode fagbøker man kan produsere i Norge hvis forlagene er villige til å satse på slike utgivelser. La oss håpe de fortsetter med det.

Jonas Bakken