Om Barnebokkritikk

Vi anmelder den viktigste skjønn-­ og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag.

Barnebokkritikk skal være grundig og engasjert, med tekster som er kritiske og tilgjengelige.

 • Send gjerne e-post til redaksjonen@barnebokkritikk.no
 • Tekster publisert som debattinnlegg honoreres ikke.
 • Anmelderekseplarer sendes til redaktøren.
 • For tidligere publiserte anmeldelser og artikler, søk i arkivet.
 • Lik oss på Facebook, eller følg oss på Twitter.
 • Viktige oppdateringer annonseres gjennom vårt nyhetsbrev.
  Bestill nyhetsbrev her.
 • Barnebokkritikk er gratis å bruke, men kostbart å lage.
  Støtt oss gjerne via konto 6011 06 28741.
 • Vi mottar mange anmeldereksemplar som fort fyller opp hyllene til redaktøren. Et par ganger i året donerer vi bøkene til en institusjon, skolebibliotek eller lignende som kan få stor glede av bøkene. Har du forslag til hvem som kan være neste mottager, send en epost til redaktøren.

Barnebokkritikk ble opprettet i 2002.

I 2007 fikk Barnebokkritikks tidligere redaktør og opphavskvinne, Inger Østenstad, Olav Dalgards kritikerpris for innsatsen. I 2011 fikk Barnebokkritikk NBU­-prisen, og i 2022 Askeladd-prisen.

I 2013 var Barnebokkritikk, sammen med nettstedene scenekunst.no, ballade.no og kunstkritikk.no, med på å starte periskop.no, en felles plattform for redaksjonelt uavhengig kritikk av profesjonell kunst for barn og unge.

Logoen til Barnebokkritikk er laget av Tom Aanensen Design.

Redaktør
Ingvild Bræin
Barnebokkritikk
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Utgiver

Foreningen God Kritikk
v/ Ruth Hege Halstensen

Arilds vei 2

1517 Moss

Org.nr: 985033803

Styret

Ruth Hege Halstensen (styreleder), kritiker, foreleser og kurator, Oslo

Birgitte Eek, formidlingsleder ved Norsk barnebokinstitutt, Oslo
Marius Emanuelsen, kritiker i Barnebokkritikk, skrivekunstlærer ved Nansenskolen, Lillehammer
Sigrun Feiring, prosjektansvarlig i Foreningen !les, Oslo
Elisabeth Skråmestø Wyller, litteraturformidler for barn og unge, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen
Cecilie Takle, førsteamanuensis i nordisk litteratur med spesialisering i barne- og ungdomslitteratur ved Universitetet i Agder, Kristiansand

Redaksjonsråd
Hilde Dybvik (for anmelderne)
Espen Iversen (for styret)

SoMe-ansvarlig

Thea Brandtzæg

Barnebokkritikk er støttet av:


Kulturrådet


Nordisk Råd


Fritt Ord


Norske barne- og ungdomsbokforfattere: NBU


Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening


Grafill


Barnebokkritikks årlige kritikerseminar støttes av:

 • Cappelen Damm
 • Gyldendal
 • Aschehoug
 • Samlaget
 • Mangschou
 • Vigmostad & Bjørke/Ena
 • Omnipax
 • Kagge
 • IBBY
 • Periskop

Utvalgskriterier for Barnebokkritikk

I statuttene våre står det at vi skal anmelde barne- og ungdomsbøker av betydning som kommer ut i Norge. Dette inkluderer digitale utgivelser.

Hvor mange bøker vi anmelder hvert år, avhenger av hvor mye støtte vi får. I gjennomsnitt har vi anmeldt omtrent 120 bøker i året, det er p.t. ikke mer enn ti prosent av alle utgivelsene. For å favne flest mulig blir noen av titlene behandlet i samleanmeldelser. Ideelt sett skal ingen bøker anmeldes samlet uten at sammenlikningen styrker vurderingen.

Hvert år lager vi en faglig rapport med statistikk der vi teller en rekke faktorer som spiller en rolle når vi velger ut bøker:

 • Rettferdig fordeling mellom sjangre og alderskategorier. Vi øker satsingen på sakprosa i tråd med at NFF bevilger mer penger til å støtte slike utgivelser. Målet er at 20 prosent av titlene skal være fagbøker for barn og unge.

 • Rettferdig fordeling mellom forlag. Selv om redaktøren først og fremst vurderer enkelttitler for anmeldelse/omtale uavhengig av hvilke forlag de er utgitt på, skal vi ha en bevissthet om at det bør herske en viss balanse i det endelige utvalget.

 • Rettferdig fordeling mellom forfatternes kjønn. I Norge er det ganske god fordeling mellom mannlige og kvinnelige forfattere og illustratører, noe anmeldelsene bør reflektere.

 • Minst 25 prosent oversatt litteratur. Selv om flertallet av utgivelser er oversettelser, ligger vår hovedvekt på det som skrives av norske forfattere. Samtidig er det selvsagt viktig å bevare et utadrettet blikk, i tillegg til å kunne vurdere selve oversetterarbeidet. Denne litteraturen kan dessuten sies å ikke bli like mye vektlagt av innkjøpsordninger og prisutdelere i Norge som norsk litteratur blir.

 • Vi etterstreber å anmelde de fleste debutantene, selv om det i praksis viser seg stadig vanskeligere ettersom antallet stiger. Det er viktigere at en forfatter er representert ved minst én bokanmeldelse i arkivet, enn at vi har anmeldt alle bøkene til en spesiell forfatter.

Legg igjen en kommentar