På siden av saken, Cappelen Damm!

På siden av saken, Cappelen Damm!

Med tillatelse fra Bergens Tidende gjenpubliserer vi Barnebokkritikkredaktørens kronikk som sto på trykk i BT 23.5.2016.

Guri Fjeldberg skrev en kommentar i BT 14.4.2016 etter arrangementet ”Møt forfatterne bak vårens ungdomsbøker” ved Litteraturhuset i Bergen (12.4.2016). Arrangementet var et samarbeid mellom Cappelen Damm og Litteraturhuset.

Angelo_Bronzino_058-kopiI kommentaren rettet Fjeldberg kritikk mot Litteraturhuset for ikke selv å ha vurdert programmet faglig, og mot Cappelen Damm for å ha gitt inntrykk (ikke minst i katalogen som gikk til skoleelever) av at Cappelen Damms vårutgivelser utgjorde ”vårens beste bøker”. Dessuten stilte hun spørsmål ved at intervjuer var betalt av forlaget og dermed ikke i posisjon til å stille kritiske spørsmål. Også norskundervisningen ved Fana og Langhaugen videregående skoler ble oppfordret til å sjekke nøyere hvem som sto bak arrangementet når de skulle ta med elevene på obligatoriske litteraturferder. Samlet sett gikk kritikken på at arrangementet fremsto uklart hva angikk programmering og honorering.

I samme avis samme dag svarte daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen, Kristin Helle-Valle, på sin del av kritikken, og lærer Stian Hofslett Thowsen ved Langhaugen svarte kort tid etter. Fra Cappelen Damms side var det derimot taust.

Vel, ikke helt – for nettidsskriftet Barnebokkritikk.no fikk en e-post fra forlaget. Der het det at Cappelen Damm, på bakgrunn av Fjeldbergs innlegg i BT, så seg nødt til å trekke sin lovede støtte til et kritikerseminar som Barnebokkritikk har planer om å arrangere til høsten. Vi måtte blunke to ganger, men vi hadde faktisk lest rett.

Litt historikk før vi går videre: Barnebokkritikk har gjennom sine 14 år som nettsted for kritikk av utelukkende barne- og ungdomslitteratur kunnet drive med støtte fra en rekke instanser, blant annet forlagene. De siste par årene har forlagene varslet at de ikke ønsker å støtte Barnebokkritikk på generelt grunnlag, da det kan skape tvil om hvorvidt armlengdeprinsippet er ivaretatt: Det skal ikke se ut som om forlagene forsøker å ”kjøpe seg” gode anmeldelser. Dette var Barnebokkritikk enig i. Sammen med forlagene ble vi enige om en ny modell: Barnebokkritikk søker forlagene om støtte til enkeltprosjekter, og forlagene avgjør i hvert tilfelle om dette er noe de ønsker å støtte, og synes de kan støtte.

I år ville altså Barnebokkritikk arrangere et seminar for kritikere – i samarbeid med IBBY, Kunsthøgskolen i Bergen og Periskop.no – som skal ta sikte på å ruste kritikere bedre til å skrive anmeldelser av billedbøker, illustrerte bøker, grafiske romaner etc. Det er vår oppfatning at kritikere jevnt over er sterkere på tekstfeltet enn på det visuelle, og at illustratører, forlag – og kritikerne selv – ønsker å få styrket denne kompetansen i kritikken.

Som redaktør i Barnebokkritikk henvendte jeg meg i første omgang til de største forlagene (Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Samlaget) og la frem ideen. Samtlige redaktører og redaksjonssjefer syntes dette måtte være et seminar som gagnet oss alle, fra forlag til illustratører, fra redaksjoner til kritikere – de mente at alt som kan heve kvaliteten på kritikken, er gode tiltak. De syntes også det var uproblematisk å gi støtte til dette prosjektet hva angikk armlengdeprinsippet.

Imidlertid valgte Cappelen Damm altså å trekke seminarstøtten etter Fjeldbergs kommentar i BT. Forlaget hevdet at Fjeldberg i sitt innlegg var kritisk til symbiosen mellom de litterære aktørene i landet vårt, og skrev (sitat fra e-post 15.4.2016): ”For å fjerne all tvil om at det er en forskjell på litteraturformidling og litteraturkritikk, velger vi i dag å trekke oss fra lovnaden den 13. april om å gi pengestøtte til Barnebokkritikk i forbindelse med det planlagte seminaret deres. Guri Fjeldberg er en av deres kritikere. Vi ønsker ikke å bidra til at det kan stilles spørsmål ved verken hennes eller Barnebokkritikks uavhengighet.”

Dette siste kan låte nobelt, som om Cappelen Damm er ute og redder Fjeldberg og Barnebokkritikks skinn. I Barnebokkritikks ører låter det imidlertid usaklig: Hva har en dialog mellom et norsk forlag og Barnebokkritikk å gjøre med en kommentar Guri Fjeldberg har skrevet i en annen publikasjon, om en annen sak? At Fjeldberg også anmelder for oss skulle ellers være saken uvedkommende – Fjeldberg er frilanser, og skriver for flere publikasjoner, slik de fleste kritikere gjør i dag.

Styreleder og redaktør i Barnebokkritikk sendte sammen en ny e-post til forlaget hvor vi ba dem om å revurdere sin beslutning. Tilbakemeldingen var igjen negativ. En lang argumentasjonsrekke fra forlagets side i e-posten rettet seg mot påstandene som Fjeldberg kom med i BT, og var nok en gang på siden av saken. Vi opplevde oss kort sagt ikke som mottaker av e-posten.

Dette har fått oss i Barnebokkritikk til å oppleve forlagets manøver som et feilrettet slag, som rammer en uskyldig tredjepart, og at det egentlige problemet ligger i forlagets reaksjon på Fjeldbergs innlegg.

Vi stiller oss undrende til at landets største forlag, og mest profilerte i satsingen på barne- og ungdomslitteratur, skakes av en påpekning som Fjeldberg har gjort i en slik grad at de går til det skrittet å kanalisere sin stressreaksjon annetstedshen fremfor å svare Fjeldberg på kritikken.

Cappelen Damm står selvsagt fritt til å mene at klimaet nå er blitt ”vanskelig”, og at de dermed må være forsiktige med hvem de inngår i forbindelse med. Men det ser altså ikke ut til å være andre forlag som trekker samme slutning overfor Barnebokkritikk.

Det prinsipielle bør interessere enhver som er opptatt av kritikk. I praksis driver forlaget her med sanksjoner mot en kritiker, og straffer samtidig mindre aktører på feltet som tilfeldigvis har en forbindelse til kritikeren. Hvem vil rammes neste gang?

 

Les Guri Fjeldbergs kommentar her: http://www.bt.no/kultur/Moralsk-kortslutning-pa-Litteraturhuset-3577867.html

Les Stian Hofslett Thowsens innlegg her: http://www.bt.no/kultur/-Jeg-tok-altsa-skammelig_-etisk-feil-3599676.html

 

Ingvild Bræin

Født 1971. Redaktør i Barnebokkritikk. Bokanmelder i Dag og Tid, teateranmelder i Bergens Tidende og Shakespearetidsskriftet. Forlagskonsulent og forfatter. Mastergrad i nordisk språk og litteratur fra UiB.