Ei spire til hageglede

Hageboka for små gartnere er ei vakker og morosam inspirasjonskjelde for føresette og born som har lyst til å kjenne gleda av å skitne til fingrane og samstundes lære meir om naturens kretslaup.