Coverbilde av boka "Odds store kamp", om Odd Nansen

Et sant forbilde

Samfunnets hukommelse er svak når helter, forbilder og bragder går i glemmeboken før hundre år er gått. Heldigvis har vi forfattere som løfter dem fram igjen for nye generasjoner, slik Anne Ellingsen har gjort med boka om Odd Nansen (1901–1973).