Personvernerklæring

1. HOVEDANSVARLIG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Styreleder har det overordnede ansvaret for personvern ved Barnebokkritikk.no (BBK). Det
daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger har redaktør.

2. NYHETSBREV
BBK har et nyhetsbrev som interesserte kan melde seg på via nettsiden. Adresselistene
oppbevares for å kunne sende ut til de som har registrert seg som mottakere.

3. HJEMMEL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
BBK behandler opplysninger om brukerne med hjemmel i EUs personvernforordning
Artikkel 6 og Artikkel 9, og Lov om behandling av personopplysninger §6 og §12.

4. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Kontaktinformasjon fra vårt nyhetsbrev leveres ikke ut til tredjepart.

5. RUTINER FOR SLETTING OG OPPDATERING AV OPPLYSNINGENE
Mottakere av vårt nyhetsbrev har mottatt e-post med beskjed om oppdaterte
personvernregler, og om hvordan de går frem for å melde seg av nyhetsbrevet. Vi sletter
fortløpende brukere som ytrer ønske om å bli fjernet fra listen.
Opplysninger knyttet til regnskap oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, jf Lov om
bokføring §13.

6. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER
Den registrerte har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om seg selv og hvordan
disse blir oppbevart og brukt. Den registrerte har rett til å kreve sletting av opplysninger som
angår seg selv.

7. DATABEHANDLERE
Harald Vingerhagen er BBKs regnskapsfører.
Nyhetsbrevet sendes ut via tjenestetilbyderen MailChimp, og kontaktinformasjonen til
abonnentene er lagret i deres systemer. Kontaktinformasjonen kan til enhver tid endres eller
slettes av abonnenten direkte hos MailChimp, eller ved å kontakte BBK.

På våre nettsider benytter vi Google Analytics til å logge besøk. Google er databehandler
for logget informasjon. Google logger brukere med IP-adresser og informasjonskapsler for
statistikk, og disse er lagret i deres systemer i opptil 26 måneder, BBK har ikke tilgang til
disse dataene.

8. KONTAKTINFO FOR INNSYN, RETTING ELLER SLETTING
Det er redaktør som skal kontaktes ved spørsmål om retting eller sletting av opplysninger.
Epost: redaksjonen@barnebokkritikk.no

9. SOSIALE MEDIER
* Facebook: BBK har en lenke til vår Facebook-side nederst på alle sider. Når du klikker på
den lenken tas du til Facebook. Facebook benytter informasjonskapsler. Du kan lese mer om
Facebooks bruk av informasjonkapsler her og deres personvernsider finner du her.
* Twitter: BBK har en lenke til vår Twitter-side nederst på alle sider. Når du klikker på den
lenken tas du til Twitter. Twitter benytter informasjonskapsler. Du kan lese mer om Twitters
bruk av informasjonkapsler her og deres personvernsider finner du her.

Les mer om personvern i sosiale medier på Datatilsynets sider.

10. LENKER TIL EKSTERNE NETTSTEDER
BBK lenker innimellom til andre nettsider i artikler og på andre informasjonssider. Vi har
ingen kontroll på hvordan disse nettstedene bruker informasjonskapsler. Nettsteder vi lenker
til kan i de aller fleste tilfeller se at ditt besøk kommer fra BBK.

1. MailChimps retningslinjer for personvern
2. Googles retningslinjer for personvern