Retorikken i kritikken

Invitasjon til kritikerseminaret «Retorikken i kritikken» 27. oktober 2017, Norsk barnebokinstitutt, Oslo.

I en tid der ubegrunnede påstander og skjulte interesser dominerer deler av det offentlige ordskiftet, er det gamle mantraet «språk er makt» kanskje enda mer aktuelt enn før. Gjennom sin argumenterende språkbruk kan og bør den profesjonelle kritikken bidra til en opplyst og balansert samtale på tvers av interessesfærer på kulturfeltet. Men er det slik litteraturkritikken fungerer i dag?

Vincent-Alcibiade-Socrate-kopi
Vincent Alcibiade: Sokrates

I 2017 snakker vi ikke lenger om hvordan en kritiker må være objektiv. Vi snakker om hvordan en kritiker – som alle andre meningsbærere – har et subjektivt ståsted, men må begrunne sine synspunkter faglig, og argumentere for dem på en logisk og forståelig måte for leseren.

Kritikk av barne‐ og ungdomslitteratur står i en særstilling, fordi målgruppespørsmålet er så sentralt. Dessuten taler man som kritiker på vegne av en målgruppe man ikke lenger tilhører, og for det aller meste til et publikum som står sekundært til målgruppen (som foresatte). Hvordan påvirker det den retoriske angrepsvinkelen?

Vi vil med dette seminaret undersøke hvordan vi kan bevare og utvikle den gode, saklige og begrunnede kritikken av litteratur og samtidig formidle engasjement, for et bredt publikum.

 

Seminaret er et samarbeid mellom Barnebokkritikk, Norsk barnebokinstitutt og Periskop.
Arrangementet er støttet av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Samlaget, Mangschou, Ena, Omnipax, Periskop, IBBY.

 

Program:

09.30–10.00: Registrering, kaffe

10.00.–10.15: Velkommen v/ redaktør i Barnebokkritikk, Ingvild Bræin

10.15.–10.45: Innledning v/ Sissel Furuseth: «Kritikkens imaginære fellesskap».

11.00–12.30: Workshops (rullerende, 2 økter før lunsj):

Anne Schäffer: «Rom for forbedring». Gjennomgang av kritikker av prosa- og bildebøker, med vekt på diskusjon om språk, tone og «skjulte» budskap.

Andreas Wiese: «Et eget rom». Om forholdet mellom det faglige og personlige i kritikken.

Ingmar Meland: «Språket i rommet – rommet i språket». Retorisk blikk på kritikerens rolle(r) i offentligheten.

12.30–13.15: Lunsj

13.15–14.00: Workshops fortsetter (1 økt)

14.15–15.30: Paneldebatt m/ Anne Cathrine Straume, Kristoffer Jul-Larsen, Marie Kleve og Maren Ørstavik. Moderator: Øystein Espe Bae.

Tema: Er språk lenger makt? I så fall, hvem eier språket? Må kritikeren i dag konkurrere med andre kvalitetsbedømmere om relevans?

15.30–16.00: Oppsummering v/ Lisa Nagel, deretter eventuelle spørsmål eller betraktninger fra salen.

 

Bakgrunnsinformasjon om innledere/workshop-holdere/debattanter:

Sissel Furuseth: Førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Skrev bl.a. kapittelet «Litteraturkritikkens retorikk» i Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010 (Universitetsforlaget, 2016)

Ingmar Meland: Kulturfilosof. Ansatt ved Høyskolen Kristiania, der han holder kurs i retorikk og kommunikasjonsetikk, og i kreativ skriving

Andreas Wiese: Daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo, tidligere teateranmelder og mediekommentator i Dagbladet

Anne Schäffer: Kulturjournalist, kunst- og litteraturkritiker i Barnebokkritikk, Vårt Land, Littkritikk.no og Tara

Anne Cathrine Straume: Kulturjournalist og litteraturkritiker i NRK

Marie Kleve: Litteraturansvarlig og kommentator i Dagbladet

Kristoffer Jul-Larsen: Ph.d.-kandidat tilknyttet NTNU, skriver om norsk litteraturkritikks møte med radio gjennom det 20. århundret. Kunst- og litteraturkritiker. Høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Øystein Espe Bae: Prosjektleder ved Norsk barnebokinstitutt

Maren Ørstavik: Redaktør og daglig leder i Periskop, musikk- og danseanmelder i Aftenposten

Lisa Nagel: Fagredaktør for scenekunst og litteratur i Periskop. Har bakgrunn som dramaturg og kritiker, og er stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt

 

Praktiske opplysninger:

Arrangementet er gratis for kritikere og støttegivere. For andre koster inngangsbilletten 200,-.

Lunsj koster 200,- for alle deltakere.

Arrangørene dekker reise inntil 1000 kr (mot kvitteringer) for 20 tilreisende kritikere, men eventuelt opphold i Oslo må besørges selv.

Påmelding innen 20. oktober til:

redaksjonen@barnebokkritikk.no

NB! Gi sammen med påmeldingen beskjed om dere ønsker lunsj (evt. om dere har noen matallergier), og om dere ønsker å søke om reisestøtte.

 

Hjertelig velkommen til seminar!

Med vennlig hilsen

Barnebokkritikk, på vegne av samarbeidspartnerne

Legg igjen en kommentar