Rottekaos i kjøpesenteret

Rottekaos i kjøpesenteret

Boktittel: Svein og Rotta og det store gavekaoset

Forfatter: Marit Nicolaysen

Illustratør: Per Dybvig

Forlag: Aschehoug

Årstall: 2003

Antall sider: 135

Den åttende boka om Svein og Rotta viser at Marit Nicolaysens vel etablerte serie virkelig

Den åttende boka om Svein og Rotta viser at Marit Nicolaysens vel etablerte serie virkelig har funnet sin formel: Svein tar hetterotta Halvorsen med til et sted hvor han ikke hører hjemme. Halvorsen rømmer eller kommer på avveie. Etter en del vidløftigheter går alt bra til slutt og Rotta og Svein vender tilbake til buret og familiens lune arne.

Variasjonen i bøkene handler med andre ord om stedet hvor den formelaktige handlingen pågår. I denne ”episoden” av Svein og Rottas bevegede liv, handler det ganske enkelt om en tur til Storsenteret for å kjøpe bursdagspressang til mamma. Det er takket være situasjonskomikken og den stadig livligere fantasien til Svein og vennene hans at den formelaktige hverdagsrealistiske handlingen blir så engasjerende lesning.

Bøkene om Svein og Rotta gir positiv identifikasjonmulighet for hele familien. Hovedpersonen Svein er både mors beste gullunge, lillebrors skrekk og motoren for venneflokkens mange eventyr. Foreldrene hans er forbilledlige. De er det mest stabile og likevektige ektepar som inkarnerer selve tryggheten i tilværelsen og møter enhver katastrofe med humor og lojalitet. Til og med den for øvrig ganske plagsomme lillbroren bidrar til det gode, humoristiske hjemmeklimaet, blant annet i denne åttende boka ved å like Ole Ivars.

Fortellingene om Svein og Rotta er skrevet som Sveins jeg-fortellinger, og de blir faktisk morsommere for hver bok. Mest av alt fordi Nicolaysen gjør barnas fantasi og påfunn mer og mer absurd og drivende for handlingen. Handlingen bryter ut av den for øvrig realistiske handlingsrammen fordi Svein og vennene hans erstatter virkeligheten med en fantasiverden som er integrert i virkeligheten. Dermed har også Svein og Rotta bøkene forandret seg ganske mye siden den første boka i serienKloakturen – med Svein og Rotta kom i 1996. Der hadde Nicolaysen ennå ikke funnet sin formel, og Svein var sågar så forstandig at han ikke tok med seg Halvorsen da fritids skulle på ekskursjon til kloakken. I de etterfølgende bøkene har heldigvis Nicolaysen mer og mer latt forstanden fare. Svein er en stadig bedre gutt som ikke tar sorgene på forskudd og ikke tenker før han handler. Det har også tatt Nicolaysen noen bøker å bygge opp miljøet rundt Svein, slik at han nå er utstyrt med vennene Dan og Melissa som også har hver sin hetterotte og kan fordoble dramatikken og humoren.

Dette er en serie hvor tiden er avgjørende, men også satt ut av spill. Nicolaysen har nå hatt ett åtte år langt samliv med Svein og rotta hans, men Svein er fremdeles ni år gammel og rotta Halvorsen bare fem måneder nærmere døden, mens Nicolaysen skriver bedre og bedre både om niåringer og om rotter. En rotte har som kjent en ganske begrenset levetid, og Svein er i utgangspunktet svært bevisst at Halvorsen kommer til å dø av alderdom innen et år eller så. Sammen med Svein tegner Halvorsens siste leveår uansett til å bli sjeldent begivenhetsrikt. Alt nå har han fått være med på feriekoloni, pakketur til syden, sykehusbesøk, gamlehjem og rafting. Han har også vært på dyreutstilling og vunnet medalje. Den til dels ustyrtelig morsommeSvein og Rotta og det store gavekaosetpågår bare i løpet av en ettermiddag i Svein og Rottas liv, så her finnes det ingen grense for antallet mulige bøker, og vel heller ikke noen grense for hvilke upassende steder Halvorsen kan slippes løs.

Svein og Rotta bøkene er uansett perfekte bøker for ivrige lesere som begynner å nærme seg slukealderen: Identifikasjon, humor og en enkel kronologisk handling.

Inger Østenstad