Statsministern

Statsministern

Boktittel: Statsministeren

Forfatter: Tore Tungodden

Forlag: Aschehoug

Årstall: 2005

Antall sider: 200

Pensum i femteklasse?Kan et barn være statsminister hvis flertallet ønsker det? Dette uvanlige spørsmålet undersøkes

Pensum i femteklasse?

Kan et barn være statsminister hvis flertallet ønsker det? Dette uvanlige spørsmålet undersøkes i debutanten Tore Tungoddens fortelling Statsministeren. Dessverre makter ikke fortellingen å sprenge seg ut av sine didaktiske lenker. Fortellingen om barnet i politikken blir en dårlig skjult lærebok i samfunnsfag med moralistisk grunntone.

Tore Tungodden debuterer som forfatter med denne boka. Til daglig arbeider han ved samfunnsvitenskapelig fakultet på Universitetet i Bergen. Det er da også de samfunnsfaglige interessene som slår tydeligst gjennom i denne fortellingen. Hannah10 år, fører ordet i fortellingen, og vi følger hennes ambivalens da pappa kommer hjem fra reklamebyråjobben og forteller at han har lansert henne som frontfigur for et nytt parti; ”Folkets røst”. Partiets stifter er en av byråets kunder, og han vil pussig nok ikke møte sin unge politiker. Så skjer ting i rask rekkefølge, og Hannah blir statsministerkandidat uten å kunne gangetabellen. Gjennom valgkampen lærer hun derimot atskillig om vårt politiske system. Stortingets sammensetning, Stortingspresidentens stilling, Grunnloven, kongens posisjon og en del fakta om valgordningen blir lagt inn i fortellingen, oftest i form av orienteringer fra faren til Hannah. Ut over dette fagstoffet blir det også satt fokus på medienes tydelige og kapitalmaktas mindre synlige rolle i politikken.

Politikere beskyldes ikke sjelden for å være maktsjuke, kjedelige, løgnaktige, og iblant også barnslige. Tar vi den siste beskyldningen på alvor, må det bety at også et barn kan være politiker. Tiåringen i denne boka er derimot ikke særlig barnslig. Hun er ei tenksom jente, og tar ansvar. Bestemt avviser hun journalistenes forsøk på å tillegge henne godteri-valgløfter. I grunnen er hun såpass klok og voksen og ansvarsfull at det ikke er helt til å tro på. Hennes troverdighet som tiårig jente er klart underordnet hennes rolle som pedagogisk ”knagg” til å henge det samfunnsfaglige stoffet på.

For en voksen leser er det morsomste under lesinga å gjette seg til hvilke politikere og journalister det iblant refereres til. I stortingsdebatten om endring av Grunnloven, slik at også barn kan velges, opptrer ”en mann som ikke så ut til å ha smilt de siste ti årene”, han er forarget, og sier ”Alvorlig talt!”, mens ”en kvinne med kort hår og stram, rød kjole sa at nå ble hun riktig lei seg” (s. 56). Her får i alle fall jeg assosiasjoner til bestemte profilerte politikere. Også den sittende statsministeren kan vi dra kjensel på:

      – Statsminister, hvordan reagerer du på meldingen om at mange faktisk ønsker tiåringen Hannah Fredriksen som statsminister?

 

    – Det er først og fremst et viktig signal til oss voksne om å ta både barn og ungdom på alvor, sa statsministeren, som hadde problemer med å se rett inn i kamera.” (s. 35).


Fortellingens logikk holder ikke helt. I valget stiller Hannah som fremste kandidat for partiet Fremtidens Røst. Hun bor i ”landets største by”, og må dermed nødvendigvis representere Oslo. Valgets opptelling viser et jevnt resultat, og vipper til slutt i Hannahs favør fordi de har funnet stemmene fra ”en eller annen liten øykommune” som først ble uteglemt. Hannahs far forteller at ”alle de 344 innbyggerne har stemt på deg”. Hvordan kan innbyggerne i en liten øykommune stemme på en Oslo-kandidat?

Forfatteren har i intervjuer selv kalt boka en ”politisk thriller”. Han har ikke sine ord i behold. Spenningen ved valget, om den tiårige statsministerkandidaten virkelig kan bli valgt, finnes, men overskygges fullstendig av det didaktiske. Det er derfor ikke som litteratur til lystlesing, men som lærebok i samfunnsfag at denne fortellingen kan ha sin berettigelse. Hvis man da synes det er OK å formidle klisjeene av henholdsvis en kapitalist (fet, sigarrøykende, selvgod, maktsyk, omgitt av dyr kunst og sportsbiler), en journalist (innsmigrende, giftig, slesk, insinuerende og med hang til å overvurdere Norges viktighet) og av kongen (snill, ensom og klok).

Åse Kristine Tveit