Stikkord arkiv: allalderlitteratur

Didaktisk allalderpekebok

Med Anna Fiskes Alle har en bakside foran meg på kritikerbordet, er spørsmålet hvem denne boken er laget for og hvilken historie om kroppen den forteller? (Subsidiært: Hvilken historie forteller den ikke?) Med barnesangen «Noen barn er brune som et nystekt brød» surrende i hodet, vil jeg forsøke å besvare disse spørsmålene, som synes helt essensielle for bedømmelsen av boken.