Stikkord arkiv: barnelitteratur

Kampen om barndommen

Barnelitteratur er et godt mål på et samfunns grad av åpenhet. Når korsettet nå snøres sammen om litteraturen i Russland, er barnebokforlagene de første som får pusteproblemer. Typisk nok ønsker totalitære stater streng kontroll med hvordan barn oppdras, det være seg Sovjetunionen eller Putins Russland.