Stikkord arkiv: media

Nyttig håndbok i mediehverdagen

Bullshitfilteret henvender seg til ungdomsjenta, men kan med fordel leses av alle andre også. Boka er engasjerende skrevet og gir en konsis innføring i hvordan leseren kan avsløre stereotype og objektiviserende fremstillinger av kjønn og umulige skjønnhetsidealer.