Tallenes tale

Er barnebokas status stigende?

Tall fra Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) viser at bare 5 av 22 søkere er vurdert kvalifisert for opptak som medlem i NBU i 2011.

Norsk barnebokinstitutts (NBI) tall fra innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur viser at andelen avslag har økt de seneste årene og nå ligger på ca 20 % av de påmeldte bøkene.

Også salgsstatistikken for fjorårets julesalg viser en ny trend: Nesten bare nye bøker, nesten ingen nyutgivelser av klassikere.

Er det slik at en økt kvalitetsbevissthet gjør seg gjeldende? Kanskje er også barnebokas status stigende?Skrevet av:
Kommentarer