Tinga Tinga-bøker

Tinga Tinga-bøker
Cover image

Claudia Lloyd
Aschehoug / NRK 2011
Hvorfor apene svinger seg i trærne
ISBN: 9788203253041
oversatt av Johanne Askeland Røthing


Cover image

Hvorfor elefant har snabel
ISBN: 9788203253034
oversatt av Johanne Askeland Røthing


Cover image

Dagen lang i Tinga Tinga
ISBN: 9788203253072
oversatt av Johanne Askeland Røthing


Cover image

Jambo, alle sammen – Malebok
ISBN: 9788203253065
oversatt av Johanne Askeland Røthing


Cover image

En travel dag i Tinga Tinga
ISBN: 9788203253027
oversatt av Johanne Askeland Røthing


Cover image

Hvor i Tinga Tinga er Karakara?
ISBN: 9788203253058
oversatt av Johanne Askeland Røthing


HERLIG LEKENHET Å ta turen til Tinga Tinga-riket er som å dykke ned i en

HERLIG LEKENHET

Å ta turen til Tinga Tinga-riket er som å dykke ned i en undrende og fargerik afrikansk fauna der tradisjonelle afrikanske fortellinger og billedkunst i tospann byr på en i barnelitteraturen etterlengtet stemme fra Afrika.

Britiske Claudia Lloyd oppdaget først fortellingene, deretter Tingatinga-kunsten fra Tanzania og fikk dermed ideen til å koble disse to uttrykksformene til en TV-produksjon. Bøkene, som nå er oversatt fra engelsk til norsk, er basert på TV-serien, og kunstarten er beholdt og overført til bøkene.

Flermedial barnekultur

”Tinga Tinga” er for mange barn kjent fra Barne-TV på NRK, og det er dermed nærliggende å betrakte bøkene som en type spin-off-produkter og som remediering. Å løfte fortellingene inn i et nytt medium kan i mange tilfeller gi seg utslag i at bøkene ikke kan forstås utenfor TV-konteksten, noe som kan gjøre det vanskelig å vurdere bøkenes kvalitet. Dette er imidlertid ikke tilfellet med bøkene om Tinga Tinga. Fortellingene har tålt overgangen fra animasjon til ikonotekst svært godt, og de står trygt på egne ben med de kvalitetene som bildebokas format kan tilby dem. Tinga Tinga-serien representerer en flermedial tilnærming til de opprinnelige muntlige fortellingene, til mytene, fablene og eventyrene, og disse kommer til uttrykk som bøker for både de yngste og de eldre barna, som TV-serie, som pop-upbøker som stimulerer den taktile sansen og som aktivitetsbøker hvor barna kan skape egne uttrykk med utgangspunkt i sine erfaringer med Tinga Tinga.

Bildebøkene

Pakken med Tinga Tinga-bøker henvender seg samlet sett til barn i alle aldre gjennom å ta i bruk alt fra pekeboksjangeren, Farger, til den mer intertekstuelt krevende bildeboka, Hvorfor Apene svinger seg i trærne. Sistnevnte bok er også preget av en språkleik som fordrer et litterært erfarent publikum. Bøkene er preget av en utstrakt bruk av typografiske virkemidler som utropstegn, ulik fontstørrelse og utheving som gir leseren indikasjoner på hvordan boka skal leses.

Selv om handlingen i bøkene er lagt til Afrika, vil de fleste barna kjenne igjen dyrene og deres egenskaper, enten det gjelder ytre trekk, slik som i pekeboka Farger, eller trekk ved personligheten, slik de framstilles i de lengre bildebøkene, og de vil kunne identifisere seg med flere av dyrenes utfordringer i hverdagen. Dette kan for eksempel være at man leter etter noen, slik som i sprett-opp-boka En travel dag i Tinga Tinga, og dette kan henspille på gjemmeleiker i tradisjonell barnekultur.

Tinga Tinga-fortellingene fra TV tar utgangspunkt i hvordan et dyreslag har fått en spesiell egenskap, en sjanger vi kjenner igjen fra de norske dyreeventyrene om Bjørnen og Reven fra Asbjørnsens og Moes samlinger. Dyrenes navn gjenspeiler også hva de er; de heter Krokodille, Løve og Firfirsle, noe som skaper ytterligere gjentakelse og gjenkjennelse. TV-serien om Tinga Tinga tar i hver episode for seg et nytt dyr og hvilken egenskap som endres og hvorfor. Blant bøkene er det de to lengre bildebøkene som har beholdt tilsvarende struktur, og i disse to bøkene tematiseres hvorfor Elefant har snabel og hvorfor Apene svinger seg i trærne. Fortellingene har et mytisk preg, men først og fremst åpner de for barnas fantasi og undring. Både disse og de andre bøkene tar i bruk ord og uttrykk fra swahili, slik som ved hilsninger eller ved interjeksjoner, et grep som inviterer til språkleik og samtidig gir fortellingene et autentisk preg.

Pekebøkene

Også de fire bøkene i pekebokformatet har en slags narrativ struktur, men disse fortellingene gir ingen forklaringer på ulike dyrs egenskaper, de viser hva dyrene gjør når det er soloppgang, hetebølge, middagstid og leggetid i Tinga Tinga. Bøkene kjennetegnes av en repetitiv form med identifiserbare temaer. Illustrasjonene er like forseggjorte som i bøkene beregnet på de noe eldre barna, typografien, fraser på swahili og bruk av onomatopoetikon, kjenner vi også igjen, men fortellingene er enklere og formatet mindre.

Aktivitetsbøkene

Klistremerkeboka Hvor i Tinga Tinga er Karakara? er i tekst og bilde bygget opp rundt kontraster som høyt og lavt, dag og natt, under og over, men dette har ikke nødvendigvis en didaktiserende funksjon; det er først og fremst ren estetisk nytelse. Barnet inviteres inn i fortellingen gjennom å klistre inn det merket som teksten etterspør, samt gjennom direkte henvendelser med spørsmål som boka oppfordrer barna til å finne svar på.

Maleboka Jambo, alle sammen! Tinga Tinga-fortellinger er ei tradisjonell fargeleggingsbok som gir kortversjonen, og dermed essensen, til ni av Tinga Tinga- fortellingene fra TV-produksjonen. Trolig vil en del av de barna som har et forhold til serien, enten fra TV eller bøker, la seg inspirere til å bruke sterke og klare farger som kjennetegner Tingatinga-kunsten.

Hapa hapa! Vi er her alle sammen!

Dyregalleriet er mer eller mindre det samme i alle bøkene, og dette skaper gjenkjennelse og sammenheng i de ti bøkene i bokpakken. Disse er varierte og inviterer på ulike måter leseren inn i Tinga Tinga-riket, et rike som unektelig står seg like godt i bokform som på TV. Noen av bøkene bryter, som nevnt, med den narrative strukturen fra TV-serien, men også disse er blitt flotte, estetiske uttrykk tilpasset de yngste leserne.

Bøkene frir åpenlyst til barns fascinasjon for dyr, men er i tillegg godt utført klassisk, afrikansk forteller- og malerkunst, formidlet med sjarm og humor. Denne serien tåler absolutt å bli utvidet, både av bildebøker og aktivitetsbøker. I TV-serien tematiseres egenskaper som for eksempel sjalusi og forfengelighet, en type tematikk som også kunne blitt overført til bokform. Bøkene er fargerike, fantasifulle og glade, dyrene er stort sett velvillig innstilt til hverandre, og det er en herlig lekenhet som preger Tinga Tinga-serien. Derfor avslutter vi like godt på vårt nyervervede swahili ”cheza, cheza! Det er leketid!”

Cecilie Fodstad