Veslebror ser deg

Veslebror ser deg

Boktittel: Veslebror ser deg

Forfatter: Cory Doctorow

Forlag: Samlaget

Årstall: 2009

Antall sider: 352

 

 

 

EN BIBEL FOR FRAMTIDENS HACKERE

Jostein Andresen Ryen

Hvis du leser Veslebror ser deg , vil du finne verktøy for å bekjempe myndighetene i et teknologisk overvåkningssamfunn. Du vil få servert støtte for den amerikanske grunnloven. Og du vil sannsynligvis bli underholdt i mange timer.

9-11
Veslebror ser deg er en science fiction fra nær framtid, og en politisk kommentar til terrorhandlinger fra nær fortid. Da Bay Bridge i San Fransisco blir sprengt i lufta, utsettes hovedpersonen Marcus Yallow og hans nærmeste venner for klare overgrep fra styresmaktene, representert gjennom det skremmende realistiske Tryggleiksdepartementet. Leseren kjenner igjen terrorlovene og innskrenkningene av sivile rettigheter amerikanerne opplevde under Bush-regimet. Og som i virkeligheten blir alt forsvart ved hjelp av begrepet ”kampen mot terror”.

Angrep og motangrep
Marcus og vennene hans befinner seg dessverre på feil sted da broen sprenges. De burde vært på skolen, men i stedet er de i sentrum for å jakte på opplysninger i et interaktivt Internett-spill. Av denne eller andre grunner blir de tatt i forvaring og internert på ubestemt sted av sikkerhetspolitiet. I fangenskap blir det strengt forhørt og psykisk nedbrutt. Da de endelig slipper ut, er de strippet for all verdighet. Sjokket, og trusselen om å bli buret inn på nytt, får dem effektivt til å tie om mishandlingen. I tillegg er bestekameraten til Marcus, Darryl, fortsatt innesperret. Tanken på at de kan ende opp som han, overbeviser dem om at de må holde kjeft om det de har opplevd. Men i denne situasjonen er det også at kampen mot overmakten fødes.

Intrigen
På side 68 blir Marcus’ vilje klar: ”Det er meg mot dei no. Eg skal ta dei, eg skal finne Darryl.” Han vil bekjempe Tryggleiksdepartementet og alle dets tiltak for å forebygge nye terroraksjoner. Han vil finne igjen sin beste venn. Den todelte målsetningen rommer både hevn og forsoning og er således perfekt for å bygge opp en fortelling med et sterkt, personlig engasjement som drivkraft. Dessverre klarer ikke Cory Doctorow å holde begge disse følelsesmessige motivasjonene levende. I lange perioder glemmer vi at Darryl er fanget. Marcus tenker ikke på han, og selv om han vet – eller burde vite – at Darryls far tror sønnen er omkommet i terroraksjonen, virker han ikke følelsesmessig berørt. For ham er det kampen mot Tryggleiks¬departementet alt står om. Først mot slutten av boken, når det hele tetner seg til, aktualiseres jakten på Darryl. Da vibrerer også de følelsesmessige strengene sterkere.

Verktøykassa
Hva er det Marcus har å stille opp med mot Tryggleiksdepartementet, som besitter alle tenkelige teknologiske og militære hjelpemidler? Svar: en pc, eller snarere en Xbox med en variant av operativsystemet Paranoid Linux. I tilegg besitter han evnen til å programmere. Denne it-kompetansen setter vår helt i stand til å sabotere alle tryggingstiltakene til Tryggeleiks-departementet, og dermed sette spørsmål ved overvåkningssystemet deres. Og tiltakene Marcus setter i gang, virker troverdige på en inkompetent hverdagsbruker av Internett. Doctorow forklarer grundig og pedagogisk (nesten) alt du trenger å vite for å iverksette paranoide hacker-handlinger. Farer han ikke med sprøyt i disse passasjene, er det dette som vil gjøre boken til framtidens it-bibel for frihetselskende Internettbrukere.

Nettspenning
Leseren forstår hvor viktig det er for hovedpersonen å knuse Tryggleiksdepartementet. De besitter nærmest ubegrenset makt og myndighet, og man undres hvorvidt Marcus skal klare å lure dem. Til sammen skulle dette tilsi en spennende intrige. Men når forfatteren stadig stanser framdriften i handlingen for å holde små forelesninger om nettrelaterte emner, faller spenningen unødvendig mye. Midtveis i romanen, da Marcus bygger opp angrepet sitt, får leseren for eksempel to siders forelesning om bayesisk analyse brukt på spam, to sider om falsk positiv-paradokset, fire sider om krypto, og uten sammenligning for øvrig: fire sider om burritoene i San Fransisco. De små forelesningene kommer på steder der handlingen allerede flyter langsomt framover. Hadde Doctorow plassert sine intellektuelle tenkepauser som cliffhangere i handlingen, ville han holdt både spenningen og motivasjonen oppe – også hos andre enn de nettfasinerte kjerneleserne.

God moral mot overvåkning
Det var lett for denne anmelder å sympatisere med Doctorows moralske prosjekt. Marcus Yallow er tydeligvis forfatterens talerør, og en ivrig motstander av en hver form for overvåkning. Han er en amerikaner, på sitt beste. De sterkeste intellektuelle argumentene henter han fra Selvstendighetserklæringen i Den amerikanske grunnloven. Boken demonstrerer på overbevisende måte hvordan en borgerrettighetsbevegelse kan arte seg nettbasert. Og slik gir boken håp i en verden som virker mer og mer kontrollert og overvåket. Boken viser nærmest en motsatt virkelighet, der den enkelte bruker kan utmanøvrere ”Storebror ser deg”-tendensene i våre post 9-11-samfunn. Tittelens henvisning til veslebror er derfor helt på sin plass. Men de burde kuttet ut ”ser deg”, slik som i originaltittelen. Hele poenget er jo at ”veslebror ikke ser deg”!

Jostein A. Ryen

Født 1972. Cand.philol. i nordisk språk og litteratur. 10 års erfaring som lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn. Arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektleder for nasjonale prøver i lesing.