Vi søker ny redaktør i 40 % stilling

Vi søker ny redaktør i 40 % stilling

Barnebokkritikk.no er et nettidsskrift som siden oppstarten i 2003 har etablert seg som det viktigste

Barnebokkritikk.no er et nettidsskrift som siden oppstarten i 2003 har etablert seg som det viktigste organet for publisering av kritikker av litteratur for barn og unge. Som nettidsskrift leverer barnebokkritikk.no ukentlig kritikker, kommentarer, barnebokminner og fagartikler, og sørger slik for et refleksjonsrom og en kritisk diskusjon av barne- og ungdomslitteraturen på en åpen og tilgjengelig plattform.

Fra 1. august er det ledig 40 % stilling som redaktør for Barnebokkritikk.

Redaktøren har ansvaret for nettidsskriftets redaksjonelle profil og daglige drift. Dette innebærer blant annet bestilling av kritikker, kontakt med og oppfølging av kritikere og fagfeltet forøvrig, innhenting av kommentarstoff og barnebokminner, nettpublisering med tilhørende oppfølging på sosiale medier samt budsjettansvar og ansvaret for et eget redaksjonsråd. Stillingen innebærer at redaktøren har stor mulighet til å definere og videreutvikle barnebokkritikk.no. Formelt svarer redaktøren til styret for Foreningen God Kritikk (FGK), som eier og drifter nettidsskriftet. Den tilsatte redaktøren vil også inngå i styret og i redaksjonsrådet for en ny nasjonal fellesplattform for kritikk av kunst for barn.

Vi ønsker oss en person med kompetanse på barne- og ungdomslitteratur. Det vil være en fordel om søkeren også har erfaring fra kritikervirksomhet og/eller redaksjonell ledelse, samt kunnskap om og engasjement for feltet. Erfaring i nettpublisering og prosjektledelse på kulturfeltet er ikke påkrevd, men vil være en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et prosjektengasjement for 2013-2014. Lønn i ltr. 45-55 (Statens lønnsregulativ) avhengig av kvalifikasjoner.

En kortfattet søknad med cv og maksimum tre arbeidsprøver sendes i pdf-format til:

Foreningen God Kritikk
Ved styreleder Nina Goga
Nina.Goga@hib.no

Søknadsfrist 15. mai, tiltredelse 1. august med mulighet for opplæring i juni.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Nina Goga på telefon 416 32 707.

Nina Goga